Bony na innowacje dla MŚP – Wprowadź innowację w swojej firmie z pomocą naukowców

Home / Aktualności / Bony na innowacje dla MŚP – Wprowadź innowację w swojej firmie z pomocą naukowców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Opis konkursu Bony na innowacje dla MŚP

Mikro-, mały lub średni przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe. Korzystając z usług jednostek naukowych, zyskuje:

  • dostęp do eksperckiej i aktualnej wiedzy naukowej,
  • opracowanie rozwiązań umożliwiających wdrożenie innowacji i podniesienie konkurencyjności twojej firmy
  • możliwość włączenia użytkowników końcowych w tworzenie nowych produktów i usług.

Termin naboru wniosków w konkursie Bony na innowacje dla MŚP

Termin naboru wniosków: od 17.04.2018 do 04.01.2019

Więcej informacji