Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

Home / Aktualności / Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki po raz drugi zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swojej struktury organizacyjnej.

Kto może starać się o utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne i centra naukowe uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski, Polska Akademia Umiejętności oraz inne jednostki organizacyjne posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.

Program Dioscuri

Program Dioscuri powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), a jego celem jest utworzenie sieci Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Europie Środkowej i Wschodniej. Program umożliwi wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy.

Termin przyjmowania zgłoszeń gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej w terminie do 5 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje