Chroń swoją kreatywność i poznaj praktyczne aspekty wdrożenia!

Serdecznie zapraszamy na cykl 4 spotkań informacyjnych pod wspólnym tematem: Chroń swoją kreatywność i poznaj praktyczne aspekty wdrożenia! Spotkania odbędą się w dniach 09 maja i 19 czerwca (Uwaga! Zmiana terminu spotkania #2) oraz 16 i 17 maja 2018 r.

Pobierz plakat

Spotkanie #1

09.05

sala 6 paw.G

10:30-13:30

Dr Bartłomiej Biga

Własność intelektualna – narzędzia prawne i pozaprawne.

 • Co i jak jest chronione przez prawo?
 • Jak można skorzystać na działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?
 • Jak skutecznie i bezpiecznie udostępniać swoją własność intelektualną?
 • Jakie są korzyści z bardziej otwartego podejścia do własności intelektualnej?

Spotkanie #2

19.06 (zmiana terminu)

sala 6 paw.G

11:00-13:30

Dr Bartłomiej Biga

Własność intelektualna pracowników uczelni ekonomicznych.

 • Jakie prawa do własności intelektualnej przysługują pracownikowi, a jakie pracodawcy?
 • Wykorzystanie cudzej twórczości bez pytania o zgodę – na co pozwala dozwolony użytek?
 • Jakie są granice prawa cytatu?
 • Czym jest plagiat i co grozi za jego popełnienie?

Spotkanie #3

16.05

sala 13 paw.G

10:00-14:00

Dr Sergey Yatsunenko

Pragmatyczne innowacje na podstawie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – efektywne tworzenie nowych produktów i technologii.

Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to metoda analityczna umożliwiająca efektywne tworzenie innowacji w ukierunkowany i kontrolowany sposób.

Jej zastosowanie zmienia dotychczasowy paradygmat innowacyjności, który nie opiera się już na szczęściu, inspiracji czy też geniuszu wynalazcy, ale na efektywnym tworzenie innowacji, poprzez postępowanie według usystematyzowanego i racjonalnego algorytmu. W miejsce przypadku i nieokreśloności TRIZ wprowadza zestaw narzędzi analitycznych i strategicznych, przenosząc wynalazczość w obszar planowania biznesowego.

Pragmatyczne innowacje na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań to skuteczna i potwierdzona w praktyce metoda pozwalającą na stworzenie innowacyjnej strategii przedsiębiorstwa, poprzez wskazanie najlepszych dróg rozwoju oraz eliminację słabo rokujących propozycji i połączenie jej z modelem biznesowym firmy.
Jest to system tworzący nowe wartości poprzez innowacje, a także umożliwiający uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji w innowacje.

TRIZ dostarcza rozwiązań (produktów, technologii i modeli) na drodze do sukcesu i wskazuje, na których koncepcjach opierać krótko- i długoterminowe strategie rozwoju innowacyjnego. Rekomendacje te oparte są na analizie danych rynkowych i trendów technologicznych.

Siła współczesnej TRIZ leży w jej możliwościach systematycznego odkrywania nieoczywistości i rozwiązań, które dotychczas dostrzegali jedynie nieliczni.
Co więcej, TRIZ nie jest jedynie systemem skupiającym się tylko na strategii biznesowej lub wyłącznie na rozwoju technologii, lecz łączy obie te sfery, wskazując możliwości innowacyjne, na których warto się skupić i podpowiada, co zrobić, by z sukcesem możliwości te wykorzystać.

Obszary zastosowań

Metoda TRIZ pozwała na skuteczną realizacje projektów w następujących obszarach:

 1. Usprawnienie produktów i procesów.
 2. Rozwój nowych produktów i procesów.
 3. Prognozowanie rozwoju produktu i technologii.
 4. Tworzenie strategii dla własności intelektualnej.
 5. Projektowanie mające na uwadze efektywny recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
 6. Ocena możliwości innowacyjnych przedsiębiorstwa.
 7. Podniesienie zdolności kluczowych technologii przedsiębiorstwa.
 8. Weryfikacja technologii.
 9. Ocena technologii.
 10. Poszukiwanie odpowiedniej technologii.
 11. Odkrywanie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja.
 12. Analiza portfolio innowacyjnego przedsiębiorstwa.
 13. Opracowanie innowacyjnej strategii produktu.
 14. Obniżenie kosztów produkcji.
 15. Analityczny przegląd rynku.
 16. Metoda z sukcesem wykorzystywana w takich firmach jak: Samsung, LG, INTEL, Siemens, GE, P&G, Hyundai, KIA, FIAT Group, Schaeffler Group, Continental, Visteon, MANDO, ZF TRW i innych na całym świecie.

Sergey Yatsunenko – doktor fizyki (uzyskany w IF PAN), radiofizyk – absolwent Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku. Prowadził badania naukowe w zakresie właściwości optycznych nanocząstek i kropek kwantowych, układów mikrofalowych i terahercowych do zastosowań w medycynie, biologii oraz układach pomiarowo-badawczych. Znawca zagadnień własności intelektualnej i strategii patentowych.

Konsultant naukowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektów innowacyjnych i pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Szkoli, doradza i prowadzi innowacyjne projekty i wdrożenia w polskich firmach.

 • Autor i współautor 50 publikacji naukowych. Hi-index – 13.
 • Autor i współautor 6 patentów.
 • Certyfikowany specjalista TRIZ – III stopień MA TRIZ.
 • Prezes Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska.
 • Członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ.
 • Członek rady programowej Fundacji TRIZ Polska.
 • Współzałożyciel firmy NOVISMO.

Spotkanie #4

17.05

sala 13 paw.G

10:00-14:00

Udane komercjalizacje – warsztaty z praktykami.

W trakcie spotkania będzie możliwość zapoznania się z przykładami udanych komercjalizacji. Autorzy i wynalazcy zaprezentują swoje pomysły i opiszą jak wyglądało przygotowanie do założenia i potem prowadzenie swoich firm. Planowana jest dyskusja nt. jak radzić sobie z problemami i minimalizować ryzyka w trakcie prowadzenia działalności.

Dr Izabela Paluch

Prezes Zarządu INTECH PK Sp. z o.o. Spółka celowa Politechniki Krakowskiej. Wprowadzenie do problematyki komercjalizacji badań naukowych.

Temat: Wprowadzenie do problematyki komercjalizacji badań naukowych

Jak wygląda specjalistyczna pomoc naukowcom/ badaczom w przekształcaniu wyników swoich badań w produkty i usługi rynkowe na poszczególnych etapach: weryfikacji pomysłu, wdrożeniu wyników prac badawczych oraz w znalezieniu partnerów do prowadzenia wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, na przykładzie Politechniki Krakowskiej.

Dr inż. Joanna Marnik, dr inż. Tomasz Kapuściński, dr hab. inż. Marian Wysocki, prof. PRz, Zespół Wizji Komputerowej i Optymalizacji, Katedra Informatyki i Automatyki, Politechnika Rzeszowska

Temat: Wizyjne systemy wspomagające osoby niepełnosprawne

W ramach tematu zaprezentowana zostanie komercjalizacja dwóch systemów wspomagających osoby niepełnosprawne. INNOWACJE W SKALI ŚWIATOWEJ!

Aplikacja BlinkMouse

Aplikacja BlinkMouse pełniąca funkcję myszki ekranowej obsługiwanej za pomocą zamierzonych mrugnięć. Mrugnięcia wykrywane są na podstawie obrazu z kamery. Powstała z myślą o osobach sparaliżowanych, u których zachowała się funkcja mrugania. W połączeniu z klawiaturą ekranową daje możliwość obsługi komputera bez pośrednictwa standardowych urządzeń peryferyjnych (myszki i klawiatury). Aplikacja została skomercjalizowana w ramach projektu Inkubator Innowacyjności. Wersja podstawowa jest udostępniana nieodpłatnie, wersja pełna rozpowszechniana w ramach umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Politechniką Rzeszowską a Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO.

W kwietniu br. Aplikacja BlinkMouse zdobyła pierwsze miejsce w plebiscycie „Soczewki Focusa 2017” w kategorii innowacji informatycznych.

System SyKoMi

System SyKoMi wspiera komunikację osoby głuchoniemej z urzędnikiem. System ten jest aktualnie zainstalowany w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa. Wypowiedzi osoby głuchoniemej w języku migowym są obserwowane przez kamerę i tłumaczone przez komputer na język pisany lub mówiony. Tłumaczenie przedstawiane jest urzędnikowi. Wypowiedzi urzędnika, wybrane przez niego z bazy danych, są przedstawiane osobie głuchoniemej w postaci filmu w języku migowym.

(więcej informacji znajduje się na stronie: http://sykomi.kia.prz.edu.pl/, wyrywek filmowy o systemie w fazie prac przygotowawczych do przekazania go Urzędowi Miasta Rzeszowa, pochodzący z ogólnopolskiego programu informacyjnego Teleexpress, pod linkiem http://teleexpress.tvp.pl/25475900/tlumacz-migania).

System SyKoMi został wdrożony dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu w ramach projektu TANGO, prowadzonego przez NCN i NCBiR.

Dr Szymon Filipowski

SPEKTRONIK – spółka powołana przez zarząd INTECH PK w ramach komercjalizacji wynalazku dr inż. arch. Szymona Filipowskiego z Wydziału Archtektury PK. Powstała firma oferuje urządzenia i usługi związane z innowacyjnym system laserowego skaningu obiektów architektonicznych.

„SPEKTRONIK” oferuje urządzenia i usługi związane z innowacyjnym system laserowego skaningu obiektów architektonicznych.

Opracowane na Politechnice Krakowskiej rozwiązanie służy automatyzacji inwentaryzacji budynków oraz nawet 1000-krotnemu skróceniu czasu związanych z nią pomiarów. Laserowy skaner odróżnia się od konkurencji łatwością obsługi oraz uniwersalnością zastosowania i ma duże szanse na rynkowy sukces w branży architektonicznej i budowalnej oraz przy konserwacji zabytków.

Katarzyna Baka

„Leafy” Kosmetyki naturalne. Firma zajmująca się produkcją i sprzedażą kosmetyków naturalnych (kremów, peelingów, balsamów do ciała, hydrolatów, olei zimno tłoczonych, maseł kosmetycznych, glinki kosmetycznej).

Pomysł na firmę to połączenie długoletniej pasji, jakim jest domowa produkcja kosmetyków naturalnych, mody na organiczne produkty wśród konsumentów, potrzeby powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim oraz doświadczenia w sprzedaży ekologicznych mydeł i kosmetyków w Londynie założycielki Firmy.