CORSHIP – Corporate Entrepreneurship Education Connecting Enterprises, Start-ups and Universities

Home / Aktualności / CORSHIP – Corporate Entrepreneurship Education Connecting Enterprises, Start-ups and Universities

W styczniu 2019 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie został partnerem projektu pt. „CORSHIP – Corporate Entrepreneurship Education Connecting Enterprises, Start-ups and Universities”, realizowanego w ramach programu: programu Erasmus+ / Key Action 2 / Knowledge Alliances. Liderem projektu jest FH JOANNEUM University of Applied Sciences w Graz.

Czas realizacji projektu

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021.

Cel projektu

Celem projektu CORSHIP jest opracowanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych wspierających współpracę pomiędzy korporacjami, start-upami i uniwersytetami w celu skutecznego wykorzystania pełnego potencjału przedsiębiorczości korporacyjnej w różnych sektorach i branżach. W projekcie biorą udział partnerzy z 6 krajów reprezentujących uniwersytety, korporacje, start-upy i sieci innowacji.

Źródło finansowania

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ / Key Action 2 / Knowledge Alliances

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.corship.eu oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/projectcorship/