Edukacja dla rozwoju badań

Home / Projekty / Projekty zrealizowane / Edukacja dla rozwoju badań

grants

Opis projektu “Edukacja dla rozwoju badań”

Głównym celem projektu “Edukacja dla rozwoju badań” był rozwój zdolności edukacyjnych i organizacyjnych uczelni wyższych na potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy poprzez rozwój oferty edukacyjnej w zakresie:

 • opracowania programu i metody nauczania na specjalności dotyczącej zarządzania projektami B+R, innowacyjnymi i transferem wiedzy,
 • rozwój zdolności organizacyjnych do prowadzenia innowacyjnej specjalności dzięki szkoleniom pracowników,
 • poprawa współpracy edukacyjnej i badawczej z Uczelnią norweską poprzez opracowanie wspólnej strategii rozwoju,
 • organizację warsztatów i wizyt studyjnych.

Skład Konsorcjum

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lider),
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Politechnika Łódzka,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Krajowy Punkt Kontaktowy w Warszawie,
 • Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości,
 • University of Stavanger.