Fundusze Europejskie: Infrastruktura badawcza sektora nauki

Home / Aktualności / Fundusze Europejskie: Infrastruktura badawcza sektora nauki

Fundusze Europejskie dla sektora naukowo-badawczego

Blisko 38,6 mln zł to pula środków unijnych, o które mogą starać się już teraz małopolskie uczelnie, jednostki i konsorcja naukowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą przedsięwzięcia służące wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo – badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo – rozwojowej. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczej.

Kto może składać wnioski?

  • jednostki naukowe,
  • uczelnie,
  • konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera, którym jest jednostka naukowa.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl. Link prowadzi do serwisu zewnętrznego w dniach: od 30 października 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 stycznia 2019 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

Szczegóły konkursu