Inkubator innowacyjności+

Home / Projekty / Projekty realizowane / Inkubator innowacyjności+

Opis projektu Inkubator Innowacyjności+


Projekt Inkubator Innowacyjności+ realizowany jest przez Dział Nauki i Transferu Wiedzy UEK w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu ogłoszonego w trybie projektu pozakonkursowego pt. “Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac B + R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” realizowane w ramach POIR 2014-2020, Działanie 4.4 – Zwiększenie potencjału kadrowego B + R.

Cele projektu Inkubator Innowacyjności+

Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

Rezultaty projektu Inkubator Innowacyjności+

Oczekiwane rezultaty projektu to popularyzacja osiągnięć naukowych i zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.