INSPIRE – Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian HEI

Home / Aktualności / INSPIRE – Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian HEI

W październiku 2017 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie został partnerem projektu pt. „INSPIRE – Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian HEI”, realizowanego w ramach programu:ERASMUS+ Capacity Building in the field of Higher Education. Liderem projektu jest FH JOANNEUM University of Applied Sciences w Graz.

Czas realizacji projektu

Projekt jest realizowany w okresie od 15.10.2017 do 14.10.2020.

Cel projektu

Celem projektu jest transfer wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości społecznej. W szczególności istotnym zadaniem jest promowanie przedsiębiorczości społecznej w wybranych regionach Indonezji oraz transfer najlepszych praktyk z uczelni europejskich do indonezyjskich poprzez opracowanie i realizację szkoleń i warsztatów oraz wykorzystanie innych narzędzi przyczyniających się do zwiększenia roli i znaczenia przedsiębiorców społecznych na indonezyjskim rynku pracy.

Źródło finansowania

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ / Key Action 2 / Capacity Building in Higher Education.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.inspire-network.eu/ oraz na Facebooku: https://bit.ly/2NytGBx