Jubileusz 25-lecia CTT PK

Home / Aktualności / Jubileusz 25-lecia CTT PK

Dziś odbyła się konferencja „Partnerstwo dla Innowacji”, która jednocześnie była okazją do świętowania jubileuszu 25-lecia Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Przedstawiciele Działu Transferu Wiedzy i Projektów UEK, jako zaproszeni goście byli uczestnikami wydarzenia.

Jednym z najbardziej interesujących wystąpień była prezentacja przedstawiciela MFiPR, dotycząca Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, który stanowi kontynuację programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program został zatwierdzony przez KE w dniu 27 września 2022 roku.

Jako współpracująca jednostka DTWiP UEK serdecznie gratuluje tak zacnego jubileuszu!