Kompetencje w szkolnictwie wyższym – termin składania wniosków od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.

Home / Aktualności / Kompetencje w szkolnictwie wyższym – termin składania wniosków od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER, Konkurs nr 2 /PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:

  1. certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
  2. dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
  3. dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
  4. wizyty studyjne u pracodawców.

Więcej informacji