Konkurs na dofinansowanie projektów: badania przemysłowe i prace rozwojowe

Home / Aktualności / Konkurs na dofinansowanie projektów: badania przemysłowe i prace rozwojowe

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze ”.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym to jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na projekt, który:

  • obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania),
  • wpisuje się tematycznie w Zakres regionalnych agend naukowo-badawczych,
  • może obejmować prace przedwdrożeniowe.

Termin składania wniosków

Konkurs jest podzielony na dwie miesięczne rundy, wnioski można składać od 15 marca do 15 maja 2018 r.
Więcej informacji