Konkurs na dofinansowanie projektu pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej”

Home / Aktualności / Konkurs na dofinansowanie projektu pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej”

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej”.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu dofinansowanie projektu opracowania i realizacji oferty szkoleniowej dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej w zakresie:

  • podstawowych i specjalistycznych kompetencji informatycznych
  • zarządzania projektami i pracy w zespole projektowym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych.

Opis konkursu

W ramach konkursu mają zostać przeprowadzone badania kompetencji i potrzeb szkoleniowych grupy docelowej, a następnie opracowanie programu szkoleń z zakresu e-kompetencji, zarządzania projektami i współpracy w zespole projektowym. W oparciu o opracowane programy mają zostać przeprowadzone szkolenia (w tym szkolenia certyfikowane) dla co najmniej 495 osób.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1.670.000 PLN.

Więcej informacji

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków: 28.02.2019 r.22.03.2019 r. (do godz. 12:00).

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o kontakt z mgr Moniką Hamerską – kierownikiem Działu Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych (mail: hamerskm@uek.krakow.pl, tel.: 12 293 59 08).