Otwarty konkurs na partnera w celu wspólnej realizacji projektu TRZECIA MISJA UCZELNI

Home / Aktualności / Otwarty konkurs na partnera w celu wspólnej realizacji projektu TRZECIA MISJA UCZELNI

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ogłasza konkurs na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego NR POWER.03.01.00-IP.08-00-3MU/18TRZECIA MISJA UCZELNI“, ZGODNIE Z ART.33 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI FINANSOWANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

Szczegóły oferty

Termin składania ofert

Oferty należy składać do 25 czerwca 2018 r.

Kontakt

mgr Monika Hamerska

12 293 5908 hamerskm@uek.krakow.pl