Laboratorium genetyki molekularnej

Zwiększ konkurencyjność swoich produktów poprzez ścisłe zdefiniowanie składu występujących w nim gatunków mikroorganizmów.

Zapraszamy

 • wszystkie podmioty gospodarcze zainteresowane identyfikacją gatunkową mikroorganizmów wyizolowanych z różnych produktów (zastosowanie metod molekularnych – DNA)
 • firmy i instytucje, które w ramach projektów będą opracowywały produkt spożywczy z dodatkiem żywych kultur bakterii lub grzybów
 • instytucje, które zainteresowane są badaniem autentyczności składu produktów mięsnych
 • instytucje muzealne zainteresowane zastosowaniem metod biologii molekularnej w badaniu obiektów zabytkowych

Oferujemy

 • identyfikację gatunkową bakterii i grzybów w oparciu o metody biologii molekularnej (izolacja DNA)
 • badanie autentyczności składu produktów mięsnych dostępnych na rynku (identyfikacja domieszek mięsa zwierząt innych gatunków)
 • badanie składu gatunkowego skór historycznych

Korzyści

 • pozyskanie wiedzy o składzie gatunkowym mikroorganizmów wyizolowanych z różnych produktów
 • zwiększenie konkurencyjności produktów na rynku poprzez ścisłe zdefiniowanie składu występujących w nim gatunków mikroorganizmów
 • potwierdzenie autentyczności składu produktów mięsnych
 • ustalenie nieznanego składu gatunkowego skór surowych