Oferta dla biznesu

Doradztwo, badania i analizy, ekspertyzy, szkolenia.

Świadczymy szeroką gamę usług doradczych, badawczych i eksperckich, zarówno w kraju jak i za granicą.

Oferta dla biznesu: doradztwo, badania, ekspertyzy, szkolenia

Zapraszamy do współpracy!

Wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje, a w szczególności firmy z sektora MSP, zainteresowane usługami z zakresu:

  • kompleksowego doradztwapomocy we wdrażaniu przygotowywanych planów i projektów,
  • opracowywania ekspertyz i opinii,
  • przeprowadzania badań i analiz,
  • przeprowadzania szkoleń,
  • współpracy naukowo-badawczej.