Łączymy wiedzę i biznes, dostarczamy innowacyjne rozwiązania!

Oferta dla biznesu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oferuje swoje usługi przedsiębiorcom oraz instytucjom otoczenia biznesu zainteresowanym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

W swojej ofercie Uczelnia realizuje usługi eksperckie, usługi szkoleniowe, prace badawczo-rozwojowe B+R oraz wydaje opinie o innowacyjności.

Dlaczego warto z nami współpracować?

  • Jesteśmy renomowaną Uczelnią o ugruntowanej pozycji
  • Posiadamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę naukową
  • Nasza pasją jest biznes
  • Oferujemy indywidualne podejście do klienta
  • Od lat wspieramy przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu
  • Tworzymy innowacyjne rozwiązania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jako rzetelny partner świadczący usługi najwyższej jakości oferuje szeroką gamę usług eksperckich realizowanych przez pracowników naukowych.

Indywidualne podejście pracowników Uczelni pomaga przedsiębiorcom rozwiązywać najbardziej zaawansowane problemy w działalności biznesowej.

Nasi pracownicy umiejętnie łączą wiedzę i kompetencje w dyscyplinach takich jak: ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse, towaroznawstwo. Dopasowujemy je do potrzeb klientów, branż, sektorów oraz typów organizacji wspierając wdrażanie innowacji i rozwój przedsiębiorstwa.

Opinia o innowacyjności jako niezależna opinia eksperta zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki jest dowodem na to, że proponowana przez przedsiębiorcę inwestycja zakłada transfer lub zastosowanie nowej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

Posiadanie takiej opinii przez przedsiębiorcę może okazać się bardzo pomocne, a często niezbędne przy ubieganiu się o dotację ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Nasza uczelnia dysponuje bazą naukowców specjalizujących się w obszarach nauk: ekonomicznych, matematycznych, technicznych, prawnych, społecznych, humanistycznych.

Prace badawczo-rozwojowe B+R to prace w szczególności konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne, które polegają na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących procesów, systemów, wyrobów, czy usług, łącznie z przygotowaniem prototypów oraz stworzeniem instalacji demonstracyjnych (pilotażowych).

Projekty B+R realizowane we współpracy z jednostkami naukowymi mogą być finansowane :

  • programów operacyjnych finansowanych ze środków unijnych,
  • programów strategicznych,
  • programów międzynarodowych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Cena usług

Wycena usług jest każdorazowo ustalana na podstawie indywidualnych potrzeb klienta i zależy m.in. od zakresu zleconych prac i  rodzaju projektu.

Jak złożyć zamówienie lub nawiązać współpracę?

Zamówienia na wykonanie usług oferowanych przez UEK należy złożyć do Działu Nauki i Transferu Wiedzy (DNTW), który jest jednostką wspierającą i koordynująca procesy współpracy nauki z biznesem.

Formularze:

Adres: Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31- 510 Kraków, (Budynek Główny, pok 115, I piętro)

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości