Oferta UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Doradztwo Badania Ekspertyzy

Kim jesteśmy?

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest polską uczelnią działającą w zakresie szeroko pojmowanej ekonomii zjawisk gospodarczych i społecznych, nie tylko jako placówka kształcąca, ale również badawczo-rozwojowa. Zgromadzony przez lata zasób wiedzy, doświadczenia i umiejętności swojej kadry wykorzystuje świadcząc szeroką gamę usług doradczych, badawczych i eksperckich, zarówno w kraju jak i za granicą. Oferta ta jest stale poszerzana o najnowsze zjawiska makro- i mikroekonomiczne już na etapie wyławiania nowo-rodzących się trendów rynkowych, co znajduje odbicie w tematyce podejmowanych badań naukowych i specjalizacji kadry naukowej.

Usługi UEK mają charakter spójnej oferty rynkowej, dystrybuowanej za pośrednictwem specjalnie do tego celu powołanego Działu Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych.

Nasz cel i misja

Celem działalności usługowej UEK jest rozwój oraz optymalizacja funkcjonowania obsługiwanego podmiotu gospodarczego poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich aspektach jego działania na danym rynku, Pomocnicza rola Uczelni pozwala zwiększać potencjał posiadanych zasobów przy równoczesny zmniejszaniu kosztów prowadzonej działalności. W ten sposób Uczelnia przyczynia się do budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Zapraszamy do współpracy!

Wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje, a w szczególności firmy z sektora MSP, zainteresowane usługami z zakresu:

 • kompleksowego doradztwa i pomocy we wdrażaniu przygotowywanych planów i projektów,
 • opracowywania ekspertyz i opinii,
 • przeprowadzania badań i analiz,
 • przeprowadzania szkoleń,
 • współpracy naukowo-badawczej.

Oferujemy

Usługi w takich dziedzinach jak:

 1. Analityka makroekonomiczna i specjalistyczna
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Usługi i doradztwo prawne
 4. Księgowość i zarządzanie finansami
 5. Badania i rozwój produktów spożywczych i przemysłowych
 6. Badanie i projektowanie opakowań
 7. Produkcja, logistyka i zarządzanie operacyjne
 8. Badania rynkowe i konsumenckie
 9. Marketing
 10. Kadry i zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
 11. Systemy informatyczne (IT) i bazy danych
 12. Rynki zagraniczne i współpraca międzynarodowa
 13. Ekologia i ochrona środowiska

Nasze atuty

 • Eksperckość
  • wysoko wyspecjalizowana kadra doradców z bogatym dorobkiem naukowo-badawczym
 • Doświadczenie
  • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i projektów dla przedsiębiorstw i instytucji polskich oraz zagranicznych
 • Kompleksowość i uniwersalizm
  • usługi dotyczą wszystkich aspektów działalności rynkowej przedsiębiorstwa oraz każdej dziedziny życia gospodarczego
 • Interdyscyplinarność
  • zdolność tworzenia zróżnicowanych zespołów eksperckich do realizacji dużych ponaddziałowych projektów
  • możliwość integrowania usług w pakiety szkoleniowo-doradcze.
 • Zasoby
  • wysokiej klasy, nowoczesna infrastruktura badawcza (sprzęt, oprogramowanie)
  • zaawansowane metody i techniki badań
  • wszechstronne bazy danych ze specjalnymi uprawnieniami
  • wyniki własnych projektów badawczych
  • szeroka sieć kontaktów międzynarodowych w środowisku naukowców i przedsiębiorców.
 • Osiągnięcia
  • liczne nagrody i wyróżnień za zrealizowane projekty badawcze
  • certyfikaty gwarantujących stosowne uprawnienia i wysoką jakość świadczonych usług
  • udział w prestiżowych projektach i badaniach o charakterze międzynarodowym
  • bogate portfolio klientów i współpracowników reprezentujących uznane marki i produkty.