Łączymy wiedzę i biznes, dostarczamy innowacyjne rozwiązania!

Oferta dla biznesu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oferuje swoje usługi przedsiębiorcom oraz instytucjom otoczenia biznesu zainteresowanym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

W swojej ofercie Uczelnia realizuje usługi eksperckie, usługi szkoleniowe, prace badawczo-rozwojowe B+R oraz wydaje opinie o innowacyjności.

Dlaczego warto z nami współpracować?

  • Jesteśmy renomowaną Uczelnią o ugruntowanej pozycji
  • Posiadamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę naukową
  • Nasza pasją jest biznes
  • Oferujemy indywidualne podejście do klienta
  • Od lat wspieramy przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu
  • Tworzymy innowacyjne rozwiązania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jako rzetelny partner świadczący usługi najwyższej jakości oferuje szeroką gamę usług eksperckich realizowanych przez pracowników naukowych.

Indywidualne podejście pracowników Uczelni pomaga przedsiębiorcom rozwiązywać najbardziej zaawansowane problemy w działalności biznesowej.

Nasi pracownicy umiejętnie łączą wiedzę i kompetencje w dyscyplinach takich jak: ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse, towaroznawstwo. Dopasowujemy je do potrzeb klientów, branż, sektorów oraz typów organizacji wspierając wdrażanie innowacji i rozwój przedsiębiorstwa.

Opinia o innowacyjności jako niezależna opinia eksperta zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki jest dowodem na to, że proponowana przez przedsiębiorcę inwestycja zakłada transfer lub zastosowanie nowej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

Posiadanie takiej opinii przez przedsiębiorcę może okazać się bardzo pomocne, a często niezbędne przy ubieganiu się o dotację ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Nasza uczelnia dysponuje bazą naukowców specjalizujących się w obszarach nauk: ekonomicznych, matematycznych, technicznych, prawnych, społecznych, humanistycznych.

Prace badawczo-rozwojowe B+R to prace w szczególności konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne, które polegają na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących procesów, systemów, wyrobów, czy usług, łącznie z przygotowaniem prototypów oraz stworzeniem instalacji demonstracyjnych (pilotażowych).

Projekty B+R realizowane we współpracy z jednostkami naukowymi mogą być finansowane :

  • programów operacyjnych finansowanych ze środków unijnych,
  • programów strategicznych,
  • programów międzynarodowych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Cena usług

Wycena usług jest każdorazowo ustalana na podstawie indywidualnych potrzeb klienta i zależy m.in. od zakresu zleconych prac i  rodzaju projektu.

Jak złożyć zamówienie lub nawiązać współpracę?

Zamówienia na wykonanie usług oferowanych przez UEK należy złożyć do Działu Nauki i Transferu Wiedzy (DNTW), który jest jednostką wspierającą i koordynująca procesy współpracy nauki z biznesem.

Formularze:

Adres: Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31- 510 Kraków, (Budynek Główny, pok 115, I piętro)

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27.