Analityka makroekonomiczna i specjalistyczna

Analityka makroekonomiczna i specjalistyczna UEK
Wersja do druku

Zapraszamy

 • wszystkie firmy zainteresowane zaawansowanymi badaniami i analizami rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz zjawisk gospodarczych na tych rynkach zachodzących (z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, politycznych i społecznych) jako podstawą decyzji i procesów biznesowych
 • przedsiębiorstwa i instytucje poszukujące rzetelnej informacji gospodarczej i analiz sytuacji rynkowej pozwalających na prognozowanie zmian

Oferujemy

 • Analizy makro-otoczenia przedsiębiorstwa pod kątem szans i zagrożeń
 • Analizy strategiczne przedsiębiorstwa
 • Analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • Analizy inwestycji w określone działy gospodarki i sektory rynku
 • Analizy szczegółowe przedsiębiorstwa i rynku pod kątem:
  • konkurencyjności
  • efektywności
  • potencjału eksportowego
  • źródeł pozyskiwania kapitału
  • restrukturyzacji
  • innowacyjności
  • możliwości wprowadzenia rozwiązań proekologicznych
  • innych wybranych aspektów działalności przedsiębiorstwa
 • Badanie koniunktury gospodarczej
 • Badanie ryzyka kredytowego i prognozy upadłości
 • Prognozowanie popytu, cen i sprzedaży
 • szeroki pakiet szkoleń z zakresu analityki makro i mikroekonomicznej

Korzyści

 • pozyskanie dobrego rozeznanie w sytuacji ekonomicznej w kraju i/lub zagranicą
 • zmniejszenie ryzyka błędnych decyzji biznesowych podejmowanych „na ślepo”
 • uświadomienie sobie zagrożenia, ale i szanse stojących przed firmą
 • wzrost precyzji kalkulacji finansowych i planowania budżetowego

Nasze atuty

 • bogate doświadczenie eksperckie w projektach realizowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • znakomite kontakty i orientacja w świecie biznesu i polityki
 • posiadanie wysokospecjalistycznego oprogramowania do analiz statystyczno-ekonometrycznych
 • dostęp do baz danych wymagających specjalnych uprawnień