Badania opakowań i zapakowanych wyrobów

Badania opakowań i zapakowanych wyrobów UEK
Wersja do druku

Zapraszamy

 • wszystkie firmy produkujące żywność i wyroby przemysłowe wymagające opakowań jednostkowych zainteresowane oceną i doskonaleniem opakowań pod kątem spełniania aktualnych wymagań prawa oraz ich ulepszaniem w zakresie wymagań technicznych, higienicznych, ekologicznych, ekonomicznych i marketingowych
 • projektantów i producentów opakowań zainteresowanych /w usługami

Oferujemy

 • Wyznaczanie trwałości dla wybranych produktów spożywczych w różnych opakowaniach
 • Ocenę prawidłowości oznakowania różnych grup produktów
 • Ocenę widoczności, czytelności i zrozumienia oznakowania wyrobów
 • Przeprowadzanie badań wybranych parametrów mechanicznych opakowań jednostkowych
 • Przeprowadzanie badań szczelności opakowań
 • Przeprowadzanie badań zawartości gazów w opakowaniach żywności
 • Ocenę bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań do kontaktu z żywnością
 • Ocenę użyteczności i ergonomiczności opakowań jednostkowych różnych produktów
 • Ocenę walorów marketingowych opakowań żywności i wyrobów przemysłowych
 • Pomoc w opracowywaniu i weryfikacji poprawności znakowania wyrobów ( informacje, szata graficzna )
 • szkolenia:
  • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań do żywności
  • Znakowanie różnych grup produktów, w tym żywności, substancji i materiałów chemicznych, kosmetyków, zabawek, wyrobów medycznych
  • Wymagania ekologiczne dotyczące opakowań

Korzyści

 • poprawa jakości i bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań oraz zapakowanych wyrobów
 • wzrost konkurencyjności wyrobów poprzez ich opakowania
 • wzrost sprzedaży dzięki zwiększeniu wartości promocyjnej opakowań żywności i wyrobów przemysłowych

Nasze atuty

 • dysponujemy specjalistyczną infrastrukturę badawczą:
 • Eyetracker stacjonarny i mobilny firmy Tobii (jeden z nielicznych w Polsce!)
 • maszyna wytrzymałościowa firmy Shimatzu
 • analizator gazów w opakowaniach żywności firmy Servomex
 • tester szczelności opakowań Labthink
 • szafy przechowalnicze
 • posiadamy kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia gwarantujące wysoka jakość naszych usług:
  • Uprawnienia Rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa
  • Certyfikat Międzynarodowego specjalisty ds. opakowań oraz projektów szkoleniowych m.in. pod patronatem Ministra Gospodarki („Przyszłość rozwojowa żywności”, „Zarządzanie badaniami sektora produkcji żywności”)