Produkcja, logistyka i zarządzanie operacyjne

Produkcja, logistyka i zarządzanie operacyjne UEK
Wersja do druku

Zapraszamy

 • przedsiębiorstwa i firmy produkcyjne zainteresowane doskonaleniem systemów zarządzania produkcją i usprawnieniem wszystkich procesów wytwórczych w przedsiębiorstwie, w tym procesy logistyczne ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania łańcuchem dostaw
 • firmy logistyczne zajmujące się dostawami materiałów, środków do produkcji lub dystrybucją gotowych wyrobów.

Oferujemy

 • Pomoc przy wdrażaniu i rozwoju nowych metod zarządzania produkcją
 • Identyfikacja kluczowych procesów produkcyjnych i opracowanie propozycji usprawnień
 • Zastosowanie metodyk DMAIC i DFSS w doskonaleniu procesów projektowych i
 • wytwórczych w MŚP
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii i procesów w przetwórstwie żywności
 • Konsultacje w zakresie wdrażania systemów jakości i bezpieczeństwa żywności
 • Wdrażanie norm jakości ISO, HACAP
 • Wdrażanie kompleksowego zarządzana jakością (TQM)
 • Wykorzystanie metod statystycznych w trakcie projektowania lub wdrażania systemów sterowania jakością
 • Analiza możliwości skrócenia łańcucha dystrybucji materiałów i surowców (np. rolniczych)
 • Optymalizacja procesów uzdatniania wody
 • Badanie czystości mikro biologicznej powierzchni użytkowych i produkcyjnych
 • Ocena i doskonalenie procesów technologicznych w aspekcie oddziaływania na
 • środowisko
 • Ocena generowanej uciążliwości zapachowej i jej odbioru społecznego
 • Opracowywanie planów wdrożeniowych systemów informatycznych usprawniających procesy produkcyjne i obieg informacji oraz nadzór nad prawidłowością tych wdrożeń
 • szkolenia:
  • Doskonalenie procesów projektowych i wytwórczych w MŚP
  • Realizacja zrównoważonej produkcji
  • Poprawa efektywności energetycznej procesów
  • Analiza gospodarki materiałowej i logistyki w przedsiębiorstwie
  • Statystyczne sterowanie procesami
  • Optymalizacja produkcji przy użyciu systemów informatycznych usprawniających zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Systemy zarządzania środowiskowego
  • Eko-projekty i Eko-innowacje
  • Gospodarka odpadami
  • Analizy opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Korzyści

 • usprawnienie procesów produkcji, procesów logistycznych i innych procesów operacyjnych w firmie
 • zwiększenie ergonomiczności wykorzystania posiadanych zasobów materialnych i sił wytwórczych
 • zmniejszenie strat naturalnych
 • przyspieszenie procesów produkcji oraz obiegu informacji i dokumentów
 • zwiększenie wydajności na wszystkich stanowiskach pracowniczych w firmie

Nasze atuty

 • unikalne zaplecze badawcze w postaci laboratorium sensorycznego wyposażone m.in. w olfaktometr terenowy Nasal Ranger.
 • wyselekcjonowany i wykwalifikowany zespół badawczy przeprowadzający oceny sensoryczne
 • liczne certyfikaty gwarantujące wysoką jakość usług:
  • Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001
  • Audytora Wewnętrznego HACCP
  • Programowania w systemie CAD/CAM ESPRIT
  • SimaPro User Certificate
  • Certyfikat FMEA