Rynki zagraniczne i współpraca międzynarodowa

Rynki zagraniczne i współpraca międzynarodowa UEK
Wersja do druku

Zapraszamy do współpracy

 • przedsiębiorstwa i instytucje, które poszukują wiedzy oraz szczegółowych analiz o danym rynku/rynkach zagranicznych, z uwagi na konieczność podjęcia określonych działań gospodarczych, społecznych, politycznych tego rynku/rynków dotyczących
 • szczególnie zachęcamy firmy oczekujące doradztwa i pomocy w nawiązaniu współpracy handlowej i gospodarczej

Oferujemy

 • Przeprowadzanie wszechstronnych badań i analiz uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych z uwzględnieniem aspektów prawnych, politycznych i społecznych danego kraju/rynku
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii dotyczących wybranego sektora bądź aspektu działalności na danym rynku zagranicznym
 • Przeprowadzanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstwa
 • Badanie rynków zagranicznych pod kątem rozpoczęcia lub rozszerzenia działalności gospodarczej, wybór rynku zagranicznego i opracowanie strategii internacjonalizacji
 • Przygotowywanie strategii i biznes planów przedsiębiorstwa na potrzeby danego rynku/rynków zagranicznych
 • Doradztwo i pomoc we wdrożeniu przygotowanych planów rozwoju na terenie danego kraju
 • Opracowywanie zaleceń odnośnie polityki handlowej i strukturalnej
 • Analizy tendencji rozwojowych w międzynarodowej wymiany towarów i usług w dobie globalizacji
 • Doradztwo w zakresie finansów międzynarodowych i finansowych aspektów wymiany handlowej
 • Ekspertyzy z wybranych zagadnień współpracy międzynarodowej takich jak:
  • Protekcjonizm handlowy
  • Fair Trade na świecie
  • Marketing międzynarodowy
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Polityka UE w zakresie przedsiębiorczości i innowacji
  • Fundusze unijne i polityka strukturalna UE
 • szkolenia z zakresu:
  • Dokumentacja w handlu zagranicznym
  • Metody płatności w handlu zagranicznym
  • Międzynarodowe transakcje handlowe i gospodarcze
  • Instrumenty regulacji polityki handlowej
  • Metody zabezpieczania przed ryzykiem walutowym
  • Negocjacje w handlu zagranicznym
  • Międzynarodowe zwyczaje, niuanse i formuły handlowe
  • Formułowanie strategii i programów marketingowych związanych z wejściem i konkurowaniem przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych

Korzyści

 • zapewnienie sobie bezpieczeństwa prawnego przy uruchamianiu działalności na rynku zagranicznym
 • właściwe rozplanowanie kosztów wejścia na dany rynek i związanych z tym budżetów rocznych
 • trafne prognozowanie rozwoju zagranicznych rynków zbytu i własnego eksportu
 • zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego przy wchodzeniu na rynek zagraniczny oraz uniknięcie nieprzyjemnych skutków błędnych ocen ekonomicznych
 • cenne porady i wsparcie fachowców od kontaktów międzynarodowych

Nasze atuty

 • wysoko wyspecjalizowana kadra ekspertów posiadających rozległe kontakty w biznesie międzynarodowym
 • bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i projektów z zakresu współpracy i wymiany międzynarodowej dla przedsiębiorstw i instytucji polskich oraz zagranicznych
 • dostęp do użytecznych w tym temacie baz danych wymagających specjalnych uprawnień
 • organizacja Forum Handlu Zagranicznego (corocznej imprezy stanowiącej swoistą platformę komunikacyjną świata nauki i biznesu) przez Katedrę Handlu Zagranicznego UEK
 • ocena wyróżniająca dla kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w ramach Katedry Handlu Zagranicznego na naszej Uczelni przyznana przez Państwową Komisja Akredytacyjna w 2014 roku