Drukuj ofertę

Zapraszamy

 • wszystkie przedsiębiorstwa działające na zasadach prawa i stosujące prawo bez względu na typ i skalę prowadzonej działalności
 • w szczególności firmy zmagające się z problemami z zakresu prawa handlowego i konsumenckiego, obsługi klientów i kooperantów firmy, prawnych aspektów decyzji strategicznych podejmowanych przez Zarząd firmy

Oferujemy usługi doradcze z zakresu:

 • prawo umów handlowych
 • prawo podatkowe i cywilne
 • polityka patentowa przedsiębiorstwa
 • prawo własności przemysłowej
 • prawo własności intelektualnej
 • ochrona poprzez stosowanie praw wyłącznych
 • ochrona danych osobowych
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • prawne aspekty jakości i bezpieczeństwa towarów
 • prawo zamówień publicznych (w tym umowy koncesyjne na usługi lub roboty budowlane)
 • prawo administracyjne
 • prawo karne
 • prawo konstytucyjne
 • prawo samorządu terytorialnego
 • prawo finansowe
 • prawo budowlane
 • zasady tworzenia aktów prawnych

Korzyści

 • pozyskanie bezpieczeństwa prawnego prowadzonej działalności gospodarczej we wszystkich jej aspektach
 • dostrzeżenie szans prawnych na optymalizację zarządzania bądź strategii finansowej przedsiębiorstwa
 • uniknięcie niebezpiecznych kryzysów dzięki szybkiemu i sprawnemu reagowanie w razie problemów prawnych
 • zabezpieczenie się przed wrogimi działaniami konkurencji

Nasze atuty

 • bogate doświadczenie w pracy z sądami, bankami i instytucjami publicznymi
 • liczne nagrody i wyróżnienia za prace naukowe dziedzinie prawa