Usługi i doradztwo prawne UEK
Wersja do druku

Zapraszamy

 • wszystkie przedsiębiorstwa działające na zasadach prawa i stosujące prawo bez względu na typ i skalę prowadzonej działalności
 • w szczególności firmy zmagające się z problemami z zakresu prawa handlowego i konsumenckiego. obsługi klientów i kooperantów firmy, prawnych aspektów decyzji strategicznych podejmowanych przez Zarząd firmy.

Oferujemy usługi doradcze z zakresu:

 • Prawo umów handlowych
 • Prawo podatkowe i cywilne
 • Polityka patentowa przedsiębiorstwa
 • Prawo własności przemysłowej
 • Prawo własności intelektualnej
 • Ochrona poprzez stosowanie praw wyłącznych
 • Ochrona danych osobowych
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Prawne aspekty jakości i bezpieczeństwa towarów
 • Prawo zamówień publicznych (w tym umowy koncesyjne na usługi lub roboty budowlane)
 • Prawo administracyjne
 • Prawo karne
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo finansowe
 • Prawo budowlane
 • Zasady tworzenia aktów prawnych

Korzyści:

 • pozyskanie bezpieczeństwa prawnego prowadzonej działalności gospodarczej we wszystkich jej aspektach
 • dostrzeżenie szans prawnych na optymalizację zarządzania bądź strategii finansowej przedsiębiorstwa
 • uniknięcie niebezpiecznych kryzysów dzięki szybkiemu i sprawnemu reagowanie w razie problemów prawnych
 • zabezpieczenie się przed wrogimi działaniami konkurencji

Nasze atuty:

 • bogate doświadczenie w pracy z sądami, bankami i instytucjami publicznymi
 • liczne nagrody i wyróżnienia za prace naukowe dziedzinie prawa