Rozwiąż problemy z zanieczyszczeniami w pomieszczeniach produkcyjnych i w miejscu pracy.

Zapraszamy

 • wszystkie podmioty gospodarcze, które są zainteresowane badaniami lotnych związków organicznych, jak i substancji ciekłych
 • firmy i instytucje planujące wdrożenie projektów związanych z badaniami lotnych związków organicznych lub składu chemicznego produktu
 • instytucje, które zainteresowane są badaniami jakości powietrza

Oferujemy

 • badanie lotnych związków organicznych w pomieszczeniach produkcyjnych badanie składu chemicznego powietrza w biurach, miejscach użyteczności publicznej
 • badanie lotnych związków organicznych w salach wystawienniczych, w muzeach, w bibliotekach, archiwach, w gablotach wystawienniczych
 • badanie odorów
 • badania składu produktów, głównie gazowych i ciekłych

Korzyści

 • pozyskanie wiedzy o możliwościach zmiany jakości powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych, w biurach, budynkach użyteczności publicznej
 • rozwiązanie problemów z zanieczyszczeniami w pomieszczeniach produkcyjnych i w miejscu pracy
 • zwiększenie konkurencyjności wyrobów własnych na rynku dzięki wprowadzeniu rutynowych badań składu produktów
 • podwyższenie komfortu psychicznego pracy pracowników biurowych poprzez wykluczenie obecności substancji niebezpiecznych w powietrzu pomieszczeń pracy