Zwiększ jakość i konkurencyjność swoich wyrobów dzięki badaniom mikrobiologicznym!

Zapraszamy

 • wszystkie podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z badaniami mikrobiologicznymi firmy i instytucje planujące uruchomienie działalności produkcyjnej/usługowej lub wdrożenie projektów związanych z badaniami mikrobiologicznymi
 • instytucje, które zainteresowane są badaniami jakości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni

Oferujemy

 • badania i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego produkcji
 • przeprowadzanie analiz jakości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni w pomieszczeniach produkcyjnych, w biurach, budynkach użyteczności publicznej (identyfikacja mikroorganizmów metodami biologii molekularnej w oparciu o DNA)
 • sporządzanie wycen badań mikrobiologicznych pomoc i szkolenia w zakresie badań mikrobiologicznych pomieszczeń i powierzchni produkcyjnych
 • oceny jakości mikrobiologicznej produktów spożywczych i przemysłowych (identyfikacja mikroorganizmów metodami biologii molekularnej, w oparciu o DNA)
 • oceny jakości mikrobiologicznej wody (identyfikacja mikroorganizmów metodami biologii molekularnej, w oparciu o DNA)
 • badanie lotnych związków organicznych w pomieszczeniach produkcyjnych badanie lotnych związków organicznych w salach wystawienniczych, w muzeach, w bibliotekach, archiwach, w gablotach wystawienniczych
 • badanie odorów
 • ocena skuteczności działania biobójczego środków dezynfekcyjnych
 • identyfikacja gatunkowa skór historycznych

Popraw jakość powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych.

Korzyści

 • pozyskanie wiedzy o możliwościach zmiany jakości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych, w biurach, budynkach użyteczności publicznej
 • rozwiązanie problemów z zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi w pomieszczeniach produkcyjnych i w miejscu pracy
 • zwiększenie konkurencyjności wyrobów własnych na rynku dzięki wprowadzeniu rutynowych badań mikrobiologicznych produktów i w środowisku produkcji
 • podniesienie pozycji produktów dezynfekcyjnych na rynku z uwagi na potwierdzone badaniami działanie biobójcze środków
 • podwyższenie komfortu psychicznego pracy pracowników biurowych poprzez wykluczenie obecności mikroorganizmów w powietrzu pomieszczeń pracy (na podstawie badań mikrobiologicznych)