Pragmatyczne innowacje na podstawie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – efektywne tworzenie nowych produktów i technologii

Home / Aktualności / Pragmatyczne innowacje na podstawie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – efektywne tworzenie nowych produktów i technologii

Spotkanie #3

16.05

sala 13 paw.G

10:00-14:00

Dr Sergey Yatsunenko

Pragmatyczne innowacje na podstawie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – efektywne tworzenie nowych produktów i technologii.

Charakterystyka tematu

Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to metoda analityczna umożliwiająca efektywne tworzenie innowacji w ukierunkowany i kontrolowany sposób.

Jej zastosowanie zmienia dotychczasowy paradygmat innowacyjności, który nie opiera się już na szczęściu, inspiracji czy też geniuszu wynalazcy, ale na efektywnym tworzenie innowacji, poprzez postępowanie według usystematyzowanego i racjonalnego algorytmu. W miejsce przypadku i nieokreśloności TRIZ wprowadza zestaw narzędzi analitycznych i strategicznych, przenosząc wynalazczość w obszar planowania biznesowego.

Pragmatyczne innowacje na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań to skuteczna i potwierdzona w praktyce metoda pozwalającą na stworzenie innowacyjnej strategii przedsiębiorstwa, poprzez wskazanie najlepszych dróg rozwoju oraz eliminację słabo rokujących propozycji i połączenie jej z modelem biznesowym firmy.
Jest to system tworzący nowe wartości poprzez innowacje, a także umożliwiający uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji w innowacje.

TRIZ dostarcza rozwiązań (produktów, technologii i modeli) na drodze do sukcesu i wskazuje, na których koncepcjach opierać krótko- i długoterminowe strategie rozwoju innowacyjnego. Rekomendacje te oparte są na analizie danych rynkowych i trendów technologicznych.

Siła współczesnej TRIZ leży w jej możliwościach systematycznego odkrywania nieoczywistości i rozwiązań, które dotychczas dostrzegali jedynie nieliczni.
Co więcej, TRIZ nie jest jedynie systemem skupiającym się tylko na strategii biznesowej lub wyłącznie na rozwoju technologii, lecz łączy obie te sfery, wskazując możliwości innowacyjne, na których warto się skupić i podpowiada, co zrobić, by z sukcesem możliwości te wykorzystać.

Obszary zastosowań TRIZ

Metoda TRIZ pozwała na skuteczną realizacje projektów w następujących obszarach:

 1. Usprawnienie produktów i procesów.
 2. Rozwój nowych produktów i procesów.
 3. Prognozowanie rozwoju produktu i technologii.
 4. Tworzenie strategii dla własności intelektualnej.
 5. Projektowanie mające na uwadze efektywny recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
 6. Ocena możliwości innowacyjnych przedsiębiorstwa.
 7. Podniesienie zdolności kluczowych technologii przedsiębiorstwa.
 8. Weryfikacja technologii.
 9. Ocena technologii.
 10. Poszukiwanie odpowiedniej technologii.
 11. Odkrywanie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja.
 12. Analiza portfolio innowacyjnego przedsiębiorstwa.
 13. Opracowanie innowacyjnej strategii produktu.
 14. Obniżenie kosztów produkcji.
 15. Analityczny przegląd rynku.
 16. Metoda z sukcesem wykorzystywana w takich firmach jak: Samsung, LG, INTEL, Siemens, GE, P&G, Hyundai, KIA, FIAT Group, Schaeffler Group, Continental, Visteon, MANDO, ZF TRW i innych na całym świecie.

  Sergey Yatsunenko

  Sergey Yatsunenko – doktor fizyki (uzyskany w IF PAN), radiofizyk – absolwent Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku. Prowadził badania naukowe w zakresie właściwości optycznych nanocząstek i kropek kwantowych, układów mikrofalowych i terahercowych do zastosowań w medycynie, biologii oraz układach pomiarowo-badawczych. Znawca zagadnień własności intelektualnej i strategii patentowych.

  Konsultant naukowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektów innowacyjnych i pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Szkoli, doradza i prowadzi innowacyjne projekty i wdrożenia w polskich firmach.

  • Autor i współautor 50 publikacji naukowych. Hi-index – 13.
  • Autor i współautor 6 patentów.
  • Certyfikowany specjalista TRIZ – III stopień MA TRIZ.
  • Prezes Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska.
  • Członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ.
  • Członek rady programowej Fundacji TRIZ Polska.
  • Współzałożyciel firmy NOVISMO.