Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 – harmonogram naborów w 2023 r.

Home / Aktualności / Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 – harmonogram naborów w 2023 r.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki realizować ma następujące cele:

  • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
  • wzrost konkurencyjności MŚP;
  • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
  • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

Opublikowany już został harmonogram naborów w 2023 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Uwzględnia on wsparcie dla firm, organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Pierwsze konkursy już w lutym!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprezentowało też Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Dokument ten rozwija oraz uszczegóławia zapisy programu FENG.