Program LIDER

Home / Aktualności / Program LIDER

Opis programu LIDER

Program LIDER jest skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN.

Termin składania wniosków

Wnioski w konkursie przyjmowane są od 15 stycznia do 15 marca 2018 r.
Więcej informacji