Kreator Innowacyjności – wzmocnienie współpracy badawczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z przedsiębiorcami

Projekty zrealizowane
Celem projektu Kreator Innowacyjności było tworzenie i rozwój istniejących jednostek organizacyjnych, działających w środowisku akademickim na rzecz współpracy pomiędzy sferą nauki a gospodarki poprzez wspieranie inicjatyw studentów i pracowników uczelni w podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć i promocji przedsiębiorczości.
Czytaj dalej