Rozeznanie Rynku: Projekt Akademia Kreatywności

Home / Aktualności / Rozeznanie Rynku: Projekt Akademia Kreatywności

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców, którzy dostarczą materiały biurowe w ramach projektu „Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą
o oszacowanie kosztu realizacji ww. usługi.