Spotkanie informacyjne NCBiR – POWER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Wiedza Edukacja Rozwój – 6 kwietnia 2016 r.

Home / Aktualności / Spotkanie informacyjne NCBiR – POWER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Wiedza Edukacja Rozwój – 6 kwietnia 2016 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 ogłoszonego 29 lutego 2016 r. w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie w ramach konkursu przeznaczone będzie na realizację projektów obejmujących swoim zakresem merytorycznym działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, uzupełnionych o co najmniej jeden z poniższych elementów:

  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności: warunkom konkursu, procedurom składania wniosków, kryteriom wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków.

Spotkanie odbędzie się dnia 6 kwietnia 2016 r. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.

Więcej informacji