Zaproszenie do współpracy w konkursie TWINNING

Home / Aktualności / Zaproszenie do współpracy w konkursie TWINNING

Zapraszamy do współpracy z Działem Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych w zakresie przygotowania wniosku w konkursie TWINNING w ramach programu Horyzont 2020.

Opis konkursu TWINNING

Konkurs jest dedykowany uniwersytetom i instytucjom badawczym w słabiej rozwiniętych regionach Europy. W ramach dofinansowania można objąć wsparciem następujące działania:

  1. krótkoterminowa wymiana personelu,
  2. wizyty studyjne, warsztaty, szkolenia, szkoły letnie,
  3. udział w konferencjach,
  4. działania upowszechniające.

Projekty mogą być realizowane w partnerstwie według następującej struktury:

Koordynator – jednostka naukowa lub badawcza mająca siedzibę w państwie będącym Państwem Członkowskim lub Stowarzyszonym UE z regionów słabiej rozwiniętych:

  1. Z państw członkowskich: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia.
  2. Państwa Stowarzyszone: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Tunezja, Turcja i Ukraina.
  3. Co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych Państw Członkowskich lub Stowarzyszonych UE, innych niż państwo, w którym siedzibę ma koordynator.

Termin składania wniosków w konkursie TWINNING

Wnioski składa się do 15 listopada 2018.

W procesie wypełniania oraz składania wniosku pomocą będą Państwu służyć Pracownicy Działy Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych UEK.

Szczegóły konkursu

Spotkanie informacyjne

Osoby zainteresowane programem serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z Panią Magdaleną Wójtowicz konsultantem z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Pani Wójtowicz opowie o możliwościach jakie oferuje program oraz odpowie na Państwa pytania.

Termin spotkania: 27.06.2018 (środa)

Godzina: 10:00

Miejsce: Pawilon G, sala G6