ZAPYTANIE O PODANIE WSTĘPNEJ KALKULACJI KOSZTÓW PORTALU INTERNETOWEGO

Home / Aktualności / ZAPYTANIE O PODANIE WSTĘPNEJ KALKULACJI KOSZTÓW PORTALU INTERNETOWEGO

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących kosztów portalu internetowego w ramach projektu GOSPOSTRATEG.

Zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu przez roczny okres od 04.05.2021 do 04.05.2022 portalu internetowego skierowanego do uczniów szkół średnich oraz studentów w Polsce, w ramach projektu „Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów” realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w konsorcjum z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki, numer umowy: Gospostrateg1/383267/28/NCBR/2019.

Celem powstania portalu jest przedstawienie młodym ludziom planowanych zmian w systemie pomocy materialnej dla studentów w Polsce (stypendiów, domów studenckich, zapomóg) oraz zebranie ich opinii dotyczących planowanej reformy.