Aktualne konkursy finansowane z w ramach funduszy europejskich

Home / Aktualności / Aktualne konkursy finansowane z w ramach funduszy europejskich

Przedstawiamy aktualne konkursy finansowane z w ramach funduszy europejskich:

POWER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 „Studia dualne”, Wiedza Edukacja Rozwój

Data naboru wniosków od 18.01.2018 do 02.03.2018

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.

Więcej informacji

POWER 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Wiedza Edukacja Rozwój

Data naboru wniosków od 31.01.2018 do 28.02.2018

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu materiałów/narzędzi zawodoznawczych oraz dysponujący personelem posiadającym praktyczne doświadczenie w tworzeniu/administracji systemem CMS zbudowanym na JOOMLA oraz znajomość obsługi PHP i zaawansowaną znajomość HTML.
Dofinansowanie można uzyskać na przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (doradztwo).

Więcej informacji

POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Wiedza Edukacja Rozwój

Data naboru wniosków od 31.01.2018 do 16.02.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektu będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

Więcej informacji