O nas

Świadczymy szeroką gamę usług doradczych, badawczych i eksperckich, zarówno w kraju jak i za granicą.

 
Oferujemy pomoc i kompleksowe doradztwo we wdrażaniu przygotowywanych planów i projektów

 

UEK to nie tylko placówka kształcąca, ale również badawczo-rozwojowa.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest polską uczelnią działającą w zakresie szeroko pojmowanej ekonomii zjawisk gospodarczych i społecznych, nie tylko jako placówka kształcąca, ale również badawczo-rozwojowa. Zgromadzony przez lata zasób wiedzy, doświadczenia i umiejętności swojej kadry wykorzystuje świadcząc szeroką gamę usług doradczych, badawczych i eksperckich, zarówno w kraju jak i za granicą. Oferta ta jest stale poszerzana o najnowsze zjawiska makro- i mikroekonomiczne już na etapie wyławiania nowo-rodzących się trendów rynkowych, co znajduje odbicie w tematyce podejmowanych badań naukowych i specjalizacji kadry naukowej.

Usługi UEK mają charakter spójnej oferty rynkowej, dystrybuowanej za pośrednictwem specjalnie do tego celu powołanego Działu Transferu Wiedzy.

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania dla Twojego biznesu!

 

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania dla Twojego biznesu!

Celem działalności usługowej UEK jest rozwój oraz optymalizacja funkcjonowania obsługiwanego podmiotu gospodarczego poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich aspektach jego działania na danym rynku, Pomocnicza rola Uczelni pozwala zwiększać potencjał posiadanych zasobów przy równoczesnym zmniejszaniu kosztów prowadzonej działalności. W ten sposób Uczelnia przyczynia się do budowy gospodarki opartej na wiedzy.

 
Dysponujemy wysoko wyspecjalizowaną kadrą, stosujemy zaawansowane metody i techniki badań

 

Stosujemy zaawansowane metody i techniki badań.

Oferujemy profesjonalne szkolenia prowadzone przez naszych ekspertów z wielu dziedzin.

 

Prowadzimy profesjonalne szkolenia.

Posiadamy szeroką sieć kontaktów międzynarodowych w środowisku naukowców i przedsiębiorców

 

Posiadamy szeroką sieć kontaktów międzynarodowych.

 • Eksperckość
  • wysoko wyspecjalizowana kadra doradców z bogatym dorobkiem naukowo-badawczym
 • Doświadczenie
  • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i projektów dla przedsiębiorstw i instytucji polskich oraz zagranicznych
 • Kompleksowość i uniwersalizm
  • usługi dotyczą wszystkich aspektów działalności rynkowej przedsiębiorstwa oraz każdej dziedziny życia gospodarczego
 • Interdyscyplinarność
  • zdolność tworzenia zróżnicowanych zespołów eksperckich do realizacji dużych ponaddziałowych projektów
  • możliwość integrowania usług w pakiety szkoleniowo-doradcze.
 • Zasoby
  • wysokiej klasy, nowoczesna infrastruktura badawcza (sprzęt, oprogramowanie)
  • zaawansowane metody i techniki badań
  • wszechstronne bazy danych ze specjalnymi uprawnieniami
  • wyniki własnych projektów badawczych
  • szeroka sieć kontaktów międzynarodowych w środowisku naukowców i przedsiębiorców.
 • Osiągnięcia
  • liczne nagrody i wyróżnień za zrealizowane projekty badawcze
  • certyfikaty gwarantujących stosowne uprawnienia i wysoką jakość świadczonych usług
  • udział w prestiżowych projektach i badaniach o charakterze międzynarodowym
  • bogate portfolio klientów i współpracowników reprezentujących uznane marki i produkty.
mgr Renata Juraszczyk KIEROWNIK DZIAŁU 12 293 7576 juraszcr@uek.krakow.pl
mgr inż. Klaudia Dubrownik 12 293 5782 dubrownk@uek.krakow.pl
mgr Małgorzata Smaga-Szczepańczyk 12 293 5909 malgorzata.smaga-szczepanczyk@uek.krakow.pl
mgr Iwona Wywrocka 12 293 5764 wywrocki@uek.krakow.pl