O nas

Świadczymy szeroką gamę usług doradczych, badawczych i eksperckich, zarówno w kraju jak i za granicą.

 
Oferujemy pomoc i kompleksowe doradztwo we wdrażaniu przygotowywanych planów i projektów  

UEK to nie tylko placówka kształcąca, ale również badawczo-rozwojowa.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest polską uczelnią działającą w zakresie szeroko pojmowanej ekonomii zjawisk gospodarczych i społecznych, nie tylko jako placówka kształcąca, ale również badawczo-rozwojowa. Zgromadzony przez lata zasób wiedzy, doświadczenia i umiejętności swojej kadry wykorzystuje świadcząc szeroką gamę usług doradczych, badawczych i eksperckich, zarówno w kraju jak i za granicą. Oferta ta jest stale poszerzana o najnowsze zjawiska makro- i mikroekonomiczne już na etapie wyławiania nowo-rodzących się trendów rynkowych, co znajduje odbicie w tematyce podejmowanych badań naukowych i specjalizacji kadry naukowej.

Usługi UEK mają charakter spójnej oferty rynkowej, dystrybuowanej za pośrednictwem specjalnie do tego celu powołanego Działu Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych.

 

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania dla Twojego biznesu!  

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania dla Twojego biznesu!

Celem działalności usługowej UEK jest rozwój oraz optymalizacja funkcjonowania obsługiwanego podmiotu gospodarczego poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich aspektach jego działania na danym rynku, Pomocnicza rola Uczelni pozwala zwiększać potencjał posiadanych zasobów przy równoczesnym zmniejszaniu kosztów prowadzonej działalności. W ten sposób Uczelnia przyczynia się do budowy gospodarki opartej na wiedzy.

 

 

Dysponujemy wysoko wyspecjalizowaną kadrą, stosujemy zaawansowane metody i techniki badań  

Stosujemy zaawansowane metody i techniki badań.

Oferujemy profesjonalne szkolenia prowadzone przez naszych ekspertów z wielu dziedzin.  

Prowadzimy profesjonalne szkolenia.

Posiadamy szeroką sieć kontaktów międzynarodowych w środowisku naukowców i przedsiębiorców  

Posiadamy szeroką sieć kontaktów międzynarodowych.

 • Eksperckość
  • wysoko wyspecjalizowana kadra doradców z bogatym dorobkiem naukowo-badawczym
 • Doświadczenie
  • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i projektów dla przedsiębiorstw i instytucji polskich oraz zagranicznych
 • Kompleksowość i uniwersalizm
  • usługi dotyczą wszystkich aspektów działalności rynkowej przedsiębiorstwa oraz każdej dziedziny życia gospodarczego
 • Interdyscyplinarność
  • zdolność tworzenia zróżnicowanych zespołów eksperckich do realizacji dużych ponaddziałowych projektów
  • możliwość integrowania usług w pakiety szkoleniowo-doradcze.
 • Zasoby
  • wysokiej klasy, nowoczesna infrastruktura badawcza (sprzęt, oprogramowanie)
  • zaawansowane metody i techniki badań
  • wszechstronne bazy danych ze specjalnymi uprawnieniami
  • wyniki własnych projektów badawczych
  • szeroka sieć kontaktów międzynarodowych w środowisku naukowców i przedsiębiorców.
 • Osiągnięcia
  • liczne nagrody i wyróżnień za zrealizowane projekty badawcze
  • certyfikaty gwarantujących stosowne uprawnienia i wysoką jakość świadczonych usług
  • udział w prestiżowych projektach i badaniach o charakterze międzynarodowym
  • bogate portfolio klientów i współpracowników reprezentujących uznane marki i produkty.
mgr Anna Drabina – kierownik działu 12 293 5978 drabinaa@uek.krakow.pl
mgr Małgorzata Smaga-Szczepańczyk 12 293 5909 malgorzata.smaga-szczepanczyk@uek.krakow.pl
mgr Beata Nowak 12 293 5905 beata.nowak@uek.krakow.pl
mgr inż. Ewelina Paluch 12 293 5895 kuckae@uek.krakow.pl
mgr inż. Agnieszka Wyszyńska 12 293 7576 wyszynsa@uek.krakow.pl
mgr Renata Wójcik 12 293 5233 wojcikr@uek.krakow.pl
mgr inż. Sylwia Krzyżek-Liburska 12 293 5908 krzyzeks@uek.krakow.pl
mgr Przemysław Klimek 12 293 5931 klimekp@uek.krakow.pl