Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich

Projekty zrealizowane
Głównym celem projektu było zbudowanie polsko-norweskiej płaszczyzny współpracy dla podejmowania w przyszłości wspólnych projektów: opisanie dobrych praktyk w zarządzaniu projektami, utworzenie modelu Biura Wspierania Badań na uczelni oraz określenie zasad współpracy, identyfikacja obszarów badawczych dla każdego partnera oraz przeprowadzenie wśród partnerów negocjacji w celu wybrania 2-4 wspólnych obszarów badawczych.
Czytaj dalej

Broker Innowacji

Projekty zrealizowane
Broker Innowacji to projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Krakowskim Parkiem Technologicznym, którego celem było stworzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy nauką i biznesem, tzw. modelu brokera innowacji.
Czytaj dalej