Oferta

Doradztwo, badania i analizy, ekspertyzy, szkolenia.

Świadczymy szeroką gamę usług doradczych, badawczych i eksperckich, zarówno w kraju jak i za granicą.

Zapraszamy do współpracy!

Wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje, a w szczególności firmy z sektora MSP, zainteresowane usługami z zakresu:

  • kompleksowego doradztwapomocy we wdrażaniu przygotowywanych planów i projektów,
  • opracowywania ekspertyz i opinii,
  • przeprowadzania badań i analiz,
  • przeprowadzania szkoleń,
  • współpracy naukowo-badawczej.

Jak złożyć zamówienie lub nawiązać współpracę?

Gdzie złożyć zamówienie?

Zamówienia na wykonanie usług oferowanych przez UEK należy złożyć do Działu Transferu Wiedzy i Projektów, który jest jednostką wspierającą i koordynującą procesy współpracy nauki z biznesem.

Skontaktuj się z nami

Gdzie nas znaleźć?

Dział Transferu Wiedzy i Projektów

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31- 510 Kraków

Pawilon C, pok. 079

Wycena usług

Wycena usług jest każdorazowo ustalana na podstawie indywidualnych potrzeb klienta i zależy m.in. od zakresu zleconych prac i rodzaju projektu.

Pobierz formularze zamówień usług