Rejestracja na bezpłatne spotkanie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych przygotowaniem wniosku w ramach programu RPO 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskie gospodarki 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP.

Aktualności
Zapraszamy przedstawicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu: RPO 3.3 Umiędzynarodowienie mało
Czytaj dalej