Konkurs TANGO – dofinansowanie projektów

Home / Aktualności / Konkurs TANGO – dofinansowanie projektów

Opis konkursu TANGO

Konkurs TANGO – dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

Celem programu TANGO jest budowanie pomostu pomiędzy badaniami podstawowymi a stosowanymi i przemysłowymi. Wnioskodawcy mogą zatem uzyskać fundusze m.in. na tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem, opracowanie analiz rynkowych czy też zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej.

Kto może składać wnioski w konkursie TANGO?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i poszczególnych uczelni oraz osoby fizyczne.

Dofinansowanie będzie stanowiło 100% wartości projektu, przy czym maksymalna wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł. O środki z NCBR mogą ubiegać się wyłącznie projekty dla których podstawą realizacji są projekty obejmujące badania podstawowe, finansowane w ramach jednego z następujących konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ.

Nabór wniosków

Nabór Wniosków prowadzony będzie w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl, w sposób ciągły od dnia 14 czerwca 2018 do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00) w podziale na dwa etapy:

  • Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00);
  • Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).

Więcej informacji