Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich

Home / Projekty / Projekty zrealizowane / Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich

grants

Opis projektu

Głównym celem projektu “Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich” było zbudowanie polsko-norweskiej płaszczyzny współpracy dla podejmowania w przyszłości wspólnych projektów: opisanie dobrych praktyk w zarządzaniu projektami, utworzenie modelu Biura Wspierania Badań na uczelni oraz określenie zasad współpracy, identyfikacja obszarów badawczych dla każdego partnera oraz przeprowadzenie wśród partnerów negocjacji w celu wybrania 2-4 wspólnych obszarów badawczych.

Skład Konsorcjum

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lider),
  • Politechnika Częstochowska,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
  • Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych UE,
  • Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości”,
  • Politechnika Wrocławska,
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
  • University of Bergen.