Program UWERTURA 3 – szansa na staż w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Home / Aktualności / Program UWERTURA 3 – szansa na staż w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

O programie UWERTURA

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło trzeci nabór wniosków w ramach  programu UWERTURA. Program ten jest adresowany do naukowców, którzy planują złożyć wniosek na jeden z grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC).

Laureaci programu będą mogli dopracować swój pomysł badawczy podczas zagranicznego pobytu w ośrodku naukowym, w zespole realizującym grant ERC. Staż zagraniczny może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Profil kandydata do programu Uwertura

  • planuje wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC),
  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
  • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie będącym wnioskodawcą,
  • pełnił lub pełni rolę kierownika, w projekcie badawczym finansowanym lub zakwalifikowanym do finansowania w ramach konkursów ogłaszanych i przeprowadzanych przez NCN,
  • nie jest laureatem konkursu ERC.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2019 r.

Więcej informacji