Wniosek naszej uczelni rekomendowany do dofinansowania w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

Home / Aktualności / Wniosek naszej uczelni rekomendowany do dofinansowania w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

Uprzejmie informujemy, że na liście opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 08 lipca b.r., obejmującej wnioski rekomendowane do dofinasowania,  w ramach projektu Doskonałość dydaktyczna uczelni”– działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, znajduje się wniosek z naszej Uczelni!

Celem projektu, który będzie realizowany przez Zespół Rozwoju Dydaktyki i Badań w dydaktyce w Centrum Jakości Kształcenia, jest stworzenie oraz implementacja wybranych elementów kompleksowego i efektywnego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jako drugiego filaru Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.