Sukces projektu „Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca”

Home / Aktualności / Sukces projektu „Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca”

Z dumą informujemy, że projekt „Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca” przygotowany przez pracowników naszej Uczelni przy wsparciu Działu Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych w konkursie „Trzecia Misja Uczelni” uzyskał dofinansowanie oraz został wyróżniony jako jeden z najciekawszych i najwyżej ocenionych.

Konferencja prasowa

Z tej okazji zorganizowana została konferencja prasowa w Warszawie 5 grudnia b.r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina, prof. Macieja Chorowskiego – dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dra Piotra Dardzińskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na której UEK rezprezentował Koordynator tego projektu  – dr Marek Makowiec (adiunkt w Katedrze Zachowań Organizacyjnych).

Konkurs “Trzecia Misja Uczelni”

„Trzecia Misja Uczelni” to konkurs NCBR, agencji wykonawczej MNiSW, wpisujący się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki. Jego celem jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów czy szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, takimi jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Dzięki niemu uczelnie mogły przygotować specjalne programy kształcenia, kursy i szkolenia skierowane do odbiorców spoza środowiska akademickiego.

Projekt „Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca”

Projekt „Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca” skierowany jest do uczniów szkół średnich oraz osób młodych, mających za sobą pierwsze doświadczenia biznesowe, którzy szukają oferty szkoleniowej z jednej strony systematyzującej wiedzę, ale też stanowiącej inspirację do kreowania własnych pomysłów biznesowych by założyć swoją innowacyjną działalność gospodarczą.

Elementem wyróżniającym nasz projekt było zwrócenie uwagi na to, że małe miejscowości, często zlokalizowane w oddaleniu od dużych aglomeracji miejskich, posiadają niejednokrotnie bardzo dobre szkoły średnie, których uczniowie z racji różnych utrudnień i barier (finansowa, duża odległość do większych ośrodków miejskich, brak informacji, brak dodatkowych zachęt, itp.) – nie decydują się podejmować dalszej edukacji i rozwoju osobistego. Idąc tym tropem, podpisano umowę z gminą Tuchów – organem prowadzącym szkoły średnie w gminie, która to otwarła drogę na realizację specjalnych programów kształcenia młodzieży i aktywizowania jej, zarówno w stronę dalszej edukacji wyższej, jak też aktywności ukierunkowanej na pójście w stronę własnego biznesu.

Projekt będzie realizowany w trzech edycjach w okresie od 01.07.2019 r do 30.06.2022 r. W każdej edycji będzie uczestniczyło 120 os. z grupy uczniów szkół średnich oraz 60 os. młodych – łącznie 540 osób.

Każda edycja projektu będzie składała się z 3 modułów zajęciowych omawiających zagadnienia dotyczące:

  • przedsiębiorczości,
  • komunikacji,
  • kreatywnego myślenia.

W projekcie będą oferowane różne formy zajęć: warsztaty, szkolenia, zajęcia wyjazdowe, spotkania z praktykami biznesu. By ułatwić kontakt młodzieży z uczelnią – przewidziano zajęcia na Uniwersytecie, co wiąże się z zapewnieniem ze środków projektowych dojazdu do Krakowa oraz opieki nad grupą. Jest szansa „wyłowić” naprawdę zdolną młodzież, która potem może kształcić się w murach naszej Uczelni.