X edycja Programu LIDER

Home / Aktualności / X edycja Programu LIDER

O programie

LIDER to program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, umożliwiający dofinansowanie projektów badawczych, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie praktyczne i mają potencjał  wdrożeniowy.

Kto może uczestniczyć w programie?

Oferta skierowana jest do młodych naukowców, którzy:

  • są doktorantami lub nauczycielami akademickimi, nie posiadającymi stopnia doktora,
  • posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat,
  • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  • dotychczas nie uczestniczyli w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1,5 mln PLN.

Termin naboru wniosków

Termin naboru wniosków do 18.03.2019 r.

Szczegółowe informacje

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z mgr Moniką Hamerską – kierownikiem Działu Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych (mail: hamerskm@uek.krakow.pl, tel.: 12 293 59 08).