Ekologia i ochrona środowiska
Wersja do druku

Zapraszamy

 • wszystkie podmioty gospodarcze, których działalność ma wpływ na środowisko naturalne
 • firmy i instytucje planujące uruchomienie proekologicznej działalności produkcyjnej/usługowej lub wdrożenie projektów z tego zakresu
 • instytucje zajmujące się szerzeniem idei proekologicznych i śledzeniem zjawisk z tego obszaru

Oferujemy

 • Opracowywanie strategii i programów ochrony środowiska
 • Badania i doradztwo w zakresie produkcji proekologicznej
 • Przeprowadzanie analiz opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii
 • Sporządzanie wycen zasobów i walorów środowiskowych
 • Sporządzanie rachunku kosztów i korzyści środowiskowych celem uzyskania odstępstw terminowych i innych od limitów środowiskowych i konkluzji BAT dla danej branży
 • Pomoc i szkolenia w sporządzaniu obowiązujących sprawozdań statystycznych dotyczących ochrony i korzystania ze środowiska
 • Oceny jakości wody i optymalizację procesów jej uzdatniania
 • Modelowanie i oceny jakości wody w systemie wodociągowym
 • Sporządzanie ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami
 • Przeprowadzanie analiz społecznej świadomości ekologicznej
 • Szkolenia z produkcji ekologicznej

Dlaczego warto?

 • zyskasz wiedzę o projektach ekologicznych oraz korzyściach z ich wdrożeniem związanych
 • rozwiążesz swoje problemy z odpadami i zanieczyszczeniem środowiska oraz zapobiegniesz kłopotom prawnym i finansowym
 • zwiększysz konkurencyjności wyrobów własnych na rynku dzięki wprowadzeniu produkcji ekologicznej
 • zwiększysz świadomości proekologiczną swoją i swoich pracowników