Rynki zagraniczne i współpraca międzynarodowa

Wersja do druku

Planujesz otworzyć firmę na rynki zagraniczne? Pomożemy ci opracować odpowiednią strategię.

Zapraszamy

 • przedsiębiorstwa i instytucje, które poszukują wiedzy oraz szczegółowych analiz o danym rynku/rynkach zagranicznych, z uwagi na konieczność podjęcia określonych działań gospodarczych, społecznych, politycznych tego rynku/rynków dotyczących
 • szczególnie zachęcamy firmy oczekujące doradztwa i pomocy w nawiązaniu współpracy handlowej i gospodarczej

Jak przygotować się do wejścia na rynek zagraniczny?

Oferujemy

 • przeprowadzanie wszechstronnych badań i analiz uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych z uwzględnieniem aspektów prawnych, politycznych i społecznych danego kraju/rynku
 • opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących wybranego sektora bądź aspektu działalności na danym rynku zagranicznym
 • przeprowadzanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstwa
 • badanie rynków zagranicznych pod kątem rozpoczęcia lub rozszerzenia działalności gospodarczej, wybór rynku zagranicznego i opracowanie strategii internacjonalizacji
 • przygotowywanie strategii i biznes planów przedsiębiorstwa na potrzeby danego rynku/rynków zagranicznych
 • doradztwo i pomoc we wdrożeniu przygotowanych planów rozwoju na terenie danego kraju
 • opracowywanie zaleceń odnośnie polityki handlowej i strukturalnej
 • analizy tendencji rozwojowych w międzynarodowej wymiany towarów i usług w dobie globalizacji
 • doradztwo w zakresie finansów międzynarodowych i finansowych aspektów wymiany handlowej
 • ekspertyzy z wybranych zagadnień współpracy międzynarodowej takich jak:
  • protekcjonizm handlowy
  • Fair Trade na świecie
  • marketing międzynarodowy
  • zarządzanie międzynarodowe
  • polityka UE w zakresie przedsiębiorczości i innowacji
  • fundusze unijne i polityka strukturalna UE
 • szkolenia z zakresu:
  • dokumentacja w handlu zagranicznym
  • metody płatności w handlu zagranicznym
  • międzynarodowe transakcje handlowe i gospodarcze
  • instrumenty regulacji polityki handlowej
  • metody zabezpieczania przed ryzykiem walutowym
  • negocjacje w handlu zagranicznym
  • międzynarodowe zwyczaje, niuanse i formuły handlowe
  • formułowanie strategii i programów marketingowych związanych z wejściem i konkurowaniem przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych

Korzyści

 • zapewnienie sobie bezpieczeństwa prawnego przy uruchamianiu działalności na rynku zagranicznym
 • właściwe rozplanowanie kosztów wejścia na dany rynek i związanych z tym budżetów rocznych
 • trafne prognozowanie rozwoju zagranicznych rynków zbytu i własnego eksportu
 • zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego przy wchodzeniu na rynek zagraniczny oraz uniknięcie nieprzyjemnych skutków błędnych ocen ekonomicznych
 • cenne porady i wsparcie fachowców od kontaktów międzynarodowych

Nasze atuty

 • wysoko wyspecjalizowana kadra ekspertów posiadających rozległe kontakty w biznesie międzynarodowym
 • bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i projektów z zakresu współpracy i wymiany międzynarodowej dla przedsiębiorstw i instytucji polskich oraz zagranicznych
 • dostęp do użytecznych w tym temacie baz danych wymagających specjalnych uprawnień
 • organizacja Forum Handlu Zagranicznego (corocznej imprezy stanowiącej swoistą platformę komunikacyjną świata nauki i biznesu) przez Katedrę Handlu Zagranicznego UEK
 • ocena wyróżniająca dla kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w ramach Katedry Handlu Zagranicznego na naszej Uczelni przyznana przez Państwową Komisja Akredytacyjna w 2014 roku