Modele wspomagające proces decyzyjny

Wersja do druku

Zapraszamy do współpracy

 • wszystkie firmy zainteresowane oceną stanu obecnego przedsiębiorstwa oraz prognozami zmian otoczenia gospodarczego
 • organizacje poszukujące rzetelnych analiz związanych z sytuacją na rynku pracy oraz analizą budżetów gospodarstw domowych
 • firmy zainteresowane zastosowaniem metod statystycznych w zarządzaniu np. w systemach sterowania jakością

Oferujemy

 • ekspertyzy dotyczące wpływu mikrootoczenia na zachowania przedsiębiorstw oraz konsumentów – badanie trendów sprzedaży
 • opracowanie modeli prognostycznych w zakresie przewidywania zagrożenia przedsiębiorstw upadłością
 • projektowanie systemów sterowania jakością
 • ekspertyzy i opinie dotyczące tworzenia lub modyfikacji systemów sterowania jakością pod kątem możliwości zastosowania metod statystycznych
 • opracowywanie diagnozy i prognozy demograficznej
 • ekspertyzy i opinie dotyczące przygotowania organizacji w zakresie problemów związanych ze zmianami demograficznymi
 • ekspertyzy i opinie w zakresie zasobów pracy
 • ekspertyzy i opinie dotyczące budżetów gospodarstw domowych (konsumpcja, oszczędności)
 • szkolenia w zakresie:
  • modelowanie i prognozowanie zjawisk oraz procesów społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem pakietów statystyczno-ekonometrycznych
  • zastosowanie metod statystycznych (w tym prezentacja danych statystycznych i wyników analiz) z wykorzystaniem pakietów komputerowych (Excel, Gretl, Statistica, R can)
  • projektowanie systemów sterowania jakością
  • wykorzystanie statystycznych metod sterowania jakością
  • analizy kosztów jakości

Korzyści

 • uzyskanie rzetelnych informacji niezbędnych w planowaniu krótkookresowym i strategicznym
 • zdobycie wiedzy opartej na danych statystycznych
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji podejściem modelowym
 • możliwość monitorowania postępów oraz efektów realizacji programów z zakresu polityki społeczno-gospodarczej państwa

Nasze atuty

 • wiedza, umiejętności i wysokiej klasy kompetencje w zakresie statystyki
 • stałe doskonalenie warsztatu badawczego w oparciu o rozwój własnych programów naukowych oraz dostęp do najnowszych osiągnięć w badanych dziedzinach
 • bogate doświadczenie:
  • we współpracy z przedsiębiorstwami (np. z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. o.o. w Krakowie, Jastrzębską Spółką Węglową S.A., StatSoft Polska Sp. z o.o.)
  • w opracowywaniu raportów, ekspertyz i opinii (np. dla Prezydenta Miasta Krakowa, firmy Polski Koks S.A., Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Labe i Wspólnicy”, Sądu Okręgowego w Krakowie)
  • w prowadzeniu szkoleń (np. dla Najwyższej Izby Kontroli, Zakładów Azotowych  S.A. Tarnów – Mościce)