Analityka makroekonomiczna i specjalistyczna

Drukuj ofertę

Masz ciekawy produkt lub unikalną usługę, ale nadal boisz się założyć własną działalność? Brakuje ci pewności, czy twój pomysł odniesie sukces? Ta oferta jest dla ciebie!

Zapraszamy

 • wszystkie firmy zainteresowane zaawansowanymi badaniami i analizami rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz zjawisk gospodarczych na tych rynkach zachodzących (z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, politycznych i społecznych) jako podstawą decyzji i procesów biznesowych
 • przedsiębiorstwa i instytucje poszukujące rzetelnej informacji gospodarczejanaliz sytuacji rynkowej pozwalających na prognozowanie zmian

Aby firma odniosła sukces, konieczna jest dobra znajomość rynku i konkurencji. Przeprowadzimy dla ciebie analizę rynku.

analiza rynków, planowanie inwestycji, badanie ryzyka kredytowego, prognozowanie popytu, zwiększenie konkurencyjności

Oferujemy

analizy:

 • makro-otoczenia przedsiębiorstwa pod kątem szans i zagrożeń
 • strategiczne przedsiębiorstwa
 • pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • inwestycji w określone działy gospodarki i sektory rynku
 • szczegółowe przedsiębiorstwa i rynku pod kątem:
  • konkurencyjności
  • efektywności
  • potencjału eksportowego
  • źródeł pozyskiwania kapitału
  • restrukturyzacji
  • innowacyjności
  • możliwości wprowadzenia rozwiązań proekologicznych
  • innych wybranych aspektów działalności przedsiębiorstwa

badania:

 • koniunktury gospodarczej
 • ryzyka kredytowego i prognozy upadłości
 • prognozowanie popytu, cen i sprzedaży

szkolenia:

 • szeroki pakiet szkoleń z zakresu analityki makro i mikroekonomicznej

Przerasta cię planowanie inwestycji? Skorzystaj z naszych szkoleń!

Korzyści

 • pozyskanie dobrego rozeznania w sytuacji ekonomicznej w kraju i/lub zagranicą
 • zmniejszenie ryzyka błędnych decyzji biznesowych podejmowanych „na ślepo”
 • uświadomienie sobie zagrożenia, ale i szanse stojących przed firmą
 • wzrost precyzji kalkulacji finansowych i planowania budżetowego

Nasze atuty

 • bogate doświadczenie eksperckie w projektach realizowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • znakomite kontakty i orientacja w świecie biznesu i polityki
 • posiadanie wysokospecjalistycznego oprogramowania do analiz statystyczno-ekonometrycznych
 • dostęp do baz danych wymagających specjalnych uprawnień