Marketing

Wersja do druku

Twoja firma i marka potrzebuje mocnego i spójnego wizerunku w oczach klientów? Planowanie marketingowe to konkretny harmonogram skutecznych działań marketingowych, które mają na celu wykreowanie silnej marki. Pomożemy ci w tym!

Zapraszamy

 • wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane lepszym dopasowaniem swojej oferty do potrzeb konsumentów oraz zwiększeniem sprzedaży poprzez usprawnienie prowadzonych działań marketingowych i/lub optymalizację funkcjonowania działów marketingu (dowolnego szczebla)
 • firmy świadczące usługi marketingowe, promocyjne, reklamowe zainteresowane rozwojem/uzupełnieniem zakresu swoich usług dzięki współpracy z uczelnią
 • wszystkie osoby i podmioty prawne poszukujące usług z zakresu marketingu sieciowego

Całość działań i założeń strategii marketingowej ma na celu wyróżnić markę na tle konkurencji. Częścią dobrej strategii jest promocja, reklamamarketing internetowy.

strategia marketingowa, planowanie marketingowe, promocja, reklama, marketing internetowy

Oferujemy

 • diagnozowanie i projektowanie organizacji służb marketingowych
 • doradztwo w zakresie operacyjnego planowania marketingowego
 • doradztwo w zakresie zarządzania marketingiem w firmie
 • analizy i oceny marketingowe ogólne:
  • marketingowej sytuacji firmy
  • finansowych aspektów marketingu
  • wartości marki
  • efektywności marketingu (audyt)
 • analizy marketingowe specjalistyczne:
  • marketing międzykulturowy i międzynarodowy,
  • marketing mody,
  • marketing na rynku wydawnictw muzycznych i fonograficznych,
  • marketing dóbr kultury,
  • marketing społeczny,
  • marketing internetowy.
 • opracowywanie strategii marketingowych:
  • całościowej danego przedsiębiorstwa,
  • dla poszczególnych marek (produktów),
  • zarządzania marką i wizerunkiem firmy,
  • konkurencji i kreowania wartości,
  • związanej z wejściem i konkurowaniem przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
  • komunikacji marketingowej
 • opracowanie koncepcji i wdrażanie działań e-commerce
 • doradztwo w zakresie:
  • planowania i prowadzenia badań marketingowych,
  • zastosowania systemów informatycznych i technologii informacyjnych w marketingu,
  • opracowywania kampanii reklamowych,
  • prawa w reklamie,
  • zarządzania kluczowymi klientami,
  • sponsoringu,
  • public relations,
  • CSR
 • szkolenia w zakresie:
  • strategiczne planowanie marketingowe,
  • kształtowanie wartości w sferze koncepcji, działań i narzędzi marketingowych,
  • marketing międzynarodowy i euromarketing.

Korzyści

 • poprawa zarządzania marketingiem na poziomie strategicznym
 • podniesienie jakości strategicznych planów marketingowych,
 • zwiększenie widoczności i konkurencyjności firmy na rynku,
 • usprawnienie procesów zarządzania działaniami marketingowymi na poziomie operacyjnym i zwiększenie efektywności tych działań
 • podniesienie poziomu komunikacji z rynkiem i jakości działań promocyjnych
 • uzyskanie dostępu do nowych pomysłów i inicjatyw marketingowych
 • wzrost sprzedaży oraz liczby zadowolonych i lojalnych klientów

Nasze atuty

 • szeroki zakres stosowanych metod i technik badawczych:
 • analiza źródeł wewnętrznych i zewnętrznych
 • analiza źródeł pierwotnych i wtórnych
 • wywiad, badania kwestionariuszowe
 • obserwacja, eksperyment
 • analiza produktów konkurencyjnych
 • metody symulacyjne
 • kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa UEK otrzymał Certyfikat „Studia z przyszłością”.