Grywalizacja

Wykorzystaj mechanizmy znane z gier do utrzymania zaangażowania, budowania nawykówkształtowania pozytywnych zachowań oraz dążenia do osobistego lub zespołowego mistrzostwa w Twojej firmie.

Zapraszamy

 • Właścicieli firm oraz managerów, którym zależy na podniesieniu konkurencyjności swojego zespołu lub przedsiębiorstwa w takich obszarach jak sprzedaż, komunikacja z klientem, motywacja i zaangażowanie pracowników;
 • Managerów HR oraz specjalistów ds. zasobów ludzkich odpowiedzialnych za motywację pracowników oraz ich zaangażowanie w wykonywaną pracę i życie firmy, którzy chcą podnieść swoje kompetencje oraz wykorzystać grywalizację do stworzenia optymalnego środowiska pracowniczego;
 • Dyrektorów i managerów sprzedaży, którzy chcą wykorzystać mechanizmy grywalizacji do motywowania przedstawicieli handlowych celem podniesienia wyników sprzedażowych;
 • Rekruterów oraz pracowników agencji zatrudnienia, którzy chcą oprzeć procesy rekrutacyjne w oparciu o mechanizmy grywalizacyjne, angażując i motywując kandydata w nowoczesny sposób;
 • Marketing managerów, brand managerów oraz product managerów, którzy odpowiedzialni są za nowoczesne metody interakcji z klientem i chcą w skuteczny sposób angażować odbiorców w działania marki;
 • Project managerów, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie grywalizacji w przedsiębiorstwach i koordynują projekty grywalizacyjne, bądź też chcą wykorzystać techniki grywalizacji w zarządzaniu swoimi projektami;
 • Szkoleniowców i trenerów, którzy chcą prowadzić szkolenia z grywalizacji bądź też wykorzystać angażujące techniki grywalizacyjne, we własnych formach szkoleniowych;
 • Wszystkich, którzy chcą poznać najnowsze metody owocnej realizacji celów biznesowych, społecznych czy edukacyjnych przy zastosowaniu grywalizacji i wprowadzić je do swojej organizacji, w tym m.in. przedstawicieli NGO.

Oferujemy

Specjalistyczne zajęcia, podczas których poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:

 • audyt i ocena organizacji oraz jej potencjału diagnozujące przygotowanie do wdrożenia grywalizacji,
 • identyfikacja dominujących motywatorów zewnętrznych i wewnętrznych wśród pracowników i kadry zarządzającej,
 • korzyści i ograniczenia związane ze zgrywalizowaniem procesów i relacji międzyludzkich,
 • identyfikacja procesów, działań, obszarów w organizacji, w których grywalizacja wpłynie na poprawę zaangażowania,
 • określenie „kamieni milowych” w trakcie wdrażania grywalizalizacji,
 • storytelling – pisanie historii swojej firmy i przyciąganie uwagi odbiorców,
 • jak poprawić skuteczność procesów rekrutacji, onboardingu i rozwoju pracowników?
 • jak integrować zespół, zwiększać efektywność działania organizacji?
 • jaką grywalizację zastosować i czy można istniejące systemy IT w organizacji zintegrować z platformą grywalizacyjną?
 • jakie typy graczy występują w organizacji najczęściej i jak z nimi postępować na etapie wdrażania grywalizacji,
 • jak zgrywalizować konkretne procesy, działania, obszary w organizacji?
 • jak i za co przydzielać punkty po zgrywalizowaniu konkretnych procesów, działań obszarów oraz jak i komu prezentować wyniki?
 • jak oceniać i mierzyć efekty grywalizacji oraz jak utrzymać pozytywne rezultaty kampanii grywalizacyjnej,

Forma i rodzaj świadczonych usług:

 • szkolenia i warsztaty,
 • audyt potencjału diagnozujący przygotowanie organizacji do wdrożenia grywalizacji,
 • kompleksowe opracowanie kampanii grywalizacyjnej i jej wrożenie,
 • pomoc przy utrzymaniu efektów kampanii grywalizacyjnej.

Korzyści

 • Możliwość nabycia praktycznych umiejętności wdrażania i projektowania grywalizacji w kontekście biznesowym z wykorzystaniem mechanizmów znanych z gier w celu zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników do wykonania pożądanych czynności i zadań;
 • Zdobycie umiejętności zaprojektowania wciągającej i opłacalnej rozgrywki, angażującej zarówno własnych pracowników, jak też obecnych i przyszłych klientów firmy.

Nasze atuty

 • Duże doświadczenie w badaniach nad zastosowaniami grywalizacji w obszarach biznesowym i edukacyjnym;
 • Współpraca z dostawcami rozwiązań – platformy grywalizacyjne i możliwość wykorzystania ich narzędzi do wdrożenia grywalizacji;
 • Opracowanie programów grywalizacyjnych i pomoc przy ich wdrożeniach w kilku przedsiębiorstwach.

Wykorzystaj gry w procesie nauczania i osiągnij wzrost motywacji i zaangażowania uczniów i studentów. Stymuluj kreatywność, systematycznośćsamozaparcie u osób biorących czynny udział w procesie nauki.

grywalizacja, adukacja

Zapraszamy

 • nauczycieli na różnych poziomach edukacji: wczesnoszkolnej i przedszkolnej, szkoły podstawowej, szkoły średniej i przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli akademickich,
 • doradców metodycznych,
 • ewaluatorów programów edukacyjnych,
 • trenerów i szkoleniowców współpracujących ze szkołami.

Oferujemy

 • szkolenia i warsztaty,
 • pomoc przy zgrywalizowaniu konkretnych zajęć/tematów lekcji.

Problematyka poruszana podczas zajęć:

 • Zabawa a gra;
 • Gry tradycyjne i gry cyfrowe w edukacji;
 • Edukacja poprzez gry;
 • Zadania i funkcje edukacji poprzez gry i grywalizacji w postapandemicznym świecie;
 • Kreatywność i metody rozwijające twórcze i projektowe myślenie (m.in. storytelling, Design Thinking, warsztat kreatywny);
 • Grywalizacja – teoretyczne i praktyczne jej aspekty;
 • Grywalizacja a motywowanie i zaangażowanie ucznia/słuchacza;
 • Laboratorium grywalizacyjne (przykłady narzędzi i dobrych praktyk w zakresie gier i grywalizacji, zajęcia m.in. z twórcami/wdrożeniowcami gier i rozwiązań grywalizacyjnych, projektowanie własnych działań z zakresu grywalizacji i edukacji poprzez gry).

Korzyści

 • nabycie praktycznych umiejętności wdrażania i projektowania grywalizacji w programach edukacyjnych,
 • ukazanie narzędzi cyfrowych oraz zasobów edukacyjnych (w tym otwartych zasobów edukacyjnych) do realizacji zajęć,
 • poszerzenie własnego warsztatu pracy,
 • doskonalenie umiejętności rozwijania kompetencji kluczowych,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych,
 • ukazanie możliwości wykorzystania grywalizacji w zwiększaniu zaangażowania uczniów/słuchaczy w proces edukacyjny (w tym w kształceniu zdalnym),
 • poznanie założeń edukacji poprzez gry,
 • nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania gier edukacyjnych i grywalizacji w nauczaniu przedmiotowym.

Szkolenie przybliży możliwości zastosowania różnych form grywalizacji: tradycyjnej, z wykorzystaniem elementów gier strategicznych, RPG, planszowych i terenowych oraz wersji on-line, bazującej na wprowadzeniu online’owej platformy dostępnej dla każdego uczestnika w nią zaangażowanego.

Dzięki wykorzystaniu grywalizacji w prowadzonych zajęciach, uczeń/słuchacz będzie w stanie:

 • pozyskać konkretną wiedzę – angażując się w ciekawe aktywności, które będą odpowiednio ustalane i monitorowane przez nauczyciela,
 • podejmować wyzwania i ustalać zoptymalizowany plan działań w celu ich osiągnięcia,
 • partnersko i konstruktywnie rywalizować z rówieśnikami,
 • rozwijać logiczne myślenie,
 • nauczyć się odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • radzić sobie z porażką, którą można zamienić w iterację powtórzeń,
 • doskonalić umiejętność planowania, łączenia faktów i wyciągania wniosków,
 • odkrywać i doceniać swoje mocne i słabe strony,
 • nabrać pewności siebie,
 • poznać jak wygląda praca projektowa oraz jak niezbędna jest współpraca i praca zespołowa.

Nasze atuty

 • Duże doświadczenie w badaniach nad zastosowaniami grywalizacji w obszarach biznesowym i edukacyjnym,
 • Współpraca z dostawcami rozwiązań – platformy grywalizacyjne i możliwość wykorzystania ich narzędzi do wdrożenia grywalizacji,
 • Opracowanie programów grywalizacyjnych i pomoc przy ich wdrożeniach w przedsiębiorstwach i dla nauczycieli.