Uruchamianie i wspieranie rozwoju START-upów

Założenie i prowadzenie własnej firmy nie jest łatwe i wymaga dobrego przygotowania. Nasze szkolenia ci w tym pomogą!

Zapraszamy

 • Osoby zainteresowane uruchomieniem innowacyjnej działalności gospodarczej lub start-up’u;
 • Wszystkich, którzy chcą zweryfikować swój pomysł biznesowy i sprawdzić przygotowanie do rozpoczęcia działalności biznesowej;
 • Osoby, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę dot. funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw i organizacji;
 • Chcą współpracować z jednostką/jednostkami zajmującymi się na Uczelni komercjalizacją i współpracą z otoczeniem biznesowym.

Oferujemy

Szkolenia podstawowe i specjalistyczne oraz warsztaty mające na celu przygotowanie do opracowania modelu biznesowego dla nowopowstających działalności gospodarczych i start-upów a potem jego wdrożenie.

Etap pierwszy – przygotowanie teoretyczne:

 1. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem typu start-up;
 2. Identyfikacja potencjału rynkowego;
 3. Przygotowanie modeli biznesowych dla start-up’ów;
 4. Źródła finansowania start-up’ów.

Etap drugi szkolenia – warsztaty specjalistyczne i wejście na rynek:

 1. Wykonanie oceny potencjału rynkowego/komercjalizacji dla wybranych projektów;
 2. Przygotowanie modeli biznesowych dla rozwijanych projektów;
 3. Stworzenie strategii na testowanie produktu/usługi na rynku. Weryfikacja głównych założeń biznesowych, jak dotrzeć do pierwszych klientów, zebrać ich feedback i poprawić produkt/usługę;
 4. Przygotowanie uczestników do pitchingu – zbudowanie dobrego story, poprawnej prezentacji;
 5. Opracowanie strategii marketingowej;
 6. Analiza możliwych źródeł finansowania projektów;
 7. Pomoc w identyfikacji i łączeniu inwestorów z konkretnymi zespołami twórców.

Korzyści

 • Kompleksowe przygotowanie do uruchomienia innowacyjnej działalności biznesowej;
 • Zdobycie nowych umiejętności praktycznych;
 • Poszerzenie wiedzy teoretycznej;
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkoleń i trenerami oraz możliwość nawiązania współpracy;
 • Poprawa wewnętrznej motywacji do rozwoju i ciągłego doskonalenia się;
 • Pomoc w identyfikacji i wsparciu inwestora lub funduszu kapitałowego;
 • Wejście do społeczności start-upowej.

Nasze atuty

 • Doświadczeni trenerzy z wieloletnim stażem szkoleniowym;
 • Zajęcia z praktykami, którzy, na co dzień pracują w środowisku start-upowym, mając duże obycie z narzędziami, metodami i technikami start-upowymi;
 • Osoby, które wypromowały wielu młodych przedsiębiorców, którzy wystartowali i rozwinęli własny biznes;
 • Podczas zajęć wykorzystywane będą innowacyjne metody i narzędzia budowania startupów takie jak:
 • Business Model Canvas,
 • Customer Development,
 • Zwinne zarządzanie projektami (Agile),
 • Design Thinking,
 • Lean Startup.