Badania i rozwój produktów spożywczych i przemysłowych

Wersja do druku

Jesteś producentem i chcesz podnieść jakość swoich produktów zgodnie z normami jakości? Interesuje cię produkcja ekologiczna? Ta oferta jest dla ciebie!

Zapraszamy

 • wszystkich producentów żywności oraz wyrobów nieżywnościowych, którzy rozpoczynają produkcję w zakresie wybranych parametrów tak, aby zapewnić im odpowiednią jakość oraz zgodność z wymogami prawa
 • firmy, które pragną udoskonalić produkowane wyroby pod względem ich składu, właściwości, walorów użytkowych i estetycznych oraz bezpieczeństwa i higieny; dotyczy to zwłaszcza takich produktów jak: soki, wyroby mleczarskie, świeże mięso, mrożonki, wyroby tekstylne oraz wyroby ze skóry i tworzyw skóropodobnych.

Ocena sensorycznaanaliza składu żywności pozwoli dopasować twoje produkty do wymagań konsumentów.

Oferujemy

 • przeprowadzanie badań mikrobiologicznych produktów spożywczych stałych (jogurty kefiry, świeże mięso suszone owoce, mrożonki) i płynnych (soki, płyn do odkwaszania)
 • analizy składu i wartości odżywczej żywności metodami fizykochemicznymi
 • ekspertyzy z zakresu oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych oraz wyrobów mleczarskich
 • opracowywanie wytycznych i kryteriów żywności pod kątem braku zafałszowań oraz ich podstawowych cech jakościowych
 • zapobieganie zmianom barwy i gęstości produktów płynnych w trakcie ich przechowywania
 • analizy dodatków do żywności
 • przeprowadzanie badań rynkowych i konsumenckich w opracowywaniu nowych produktów spożywczych
 • optymalizację oświetlenia eksponującego poszczególne grupy wyrobów (np. owoców, wyrobów mięsnych)
 • przeprowadzanie analiz i badań rynku żywności regionalnej i tradycyjnej
 • badania i doradztwo w zakresie produkcji ekologicznej
 • projektowanie nowych produktów specjalistycznych np. żywności dietetycznej
 • opracowywanie i weryfikacja specyfikacji produktów żywnościowych
 • określenie możliwości zastosowania rozwiązań z dziedziny nanotechnologii dla poszczególnych branż przemysłu spożywczego
 • badania:
  • stabilności procesu technologicznego, ocena próbek pochodzących z różnych partii produkcyjnych
  • porównawcze i optymalizacja jakości sensorycznej żywności oraz produktów przemysłowych (m.in. kosmetycznych)
  • działania środków biobójczych i biostatycznych wprowadzanych do materiałów naturalnych (papier, pergamin, skóra, tkaniny), tworzyw sztucznych i folii oraz do materiałów złożonych (obuwie, samochody, elementy konstrukcyjne maszyn)
  • zmian fizykochemicznych materiałów naturalnych i syntetycznych na skutek starzenia się
  • składu chemicznego substancji lotnych i ciekłych (np. kosmetyków)
  • właściwości eksploatacyjnych olejów silnikowych
  • jakości skór i wyrobów skórzano podobnych (właściwości biofizyczne, chemiczne, fizyko-mechaniczne)
  • produktów pod kątem zabezpieczenia przed korozją
  • badanie właściwości antybakteryjnych tworzyw
  • procesu biodegradacji dzianin
  • właściwości mechanicznych, biofizycznych i estetycznych tekstyliów
 • oznaczanie składu surowcowego wyrobów tekstylnych
 • ocenę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania wyrobów przemysłu lekkiego
 • ocenę i projektowanie właściwości higienicznych skór, wyrobów skóropodobnych i materiałów tekstylnych
 • współpracę w zakresie nowych technologii wykańczania skór w celu uzyskania niekonwencjonalnych właściwości użytkowych
 • komercjalizację posiadanych urządzeń prototypowych (na zasadzie sprzedaży patentu lub udzielenia licencji) przedsiębiorstwom, które podejmą produkcję takiej aparatury i sprzedaż firmom branżowym
 • ocenę innowacyjności procesów i produktów
 • szkolenia:
  • badanie i ocena jakości żywności
  • klasyfikacja produktów spożywczych zgodnie z wytycznymi obowiązującego PKWiU
  • nowe segmenty rynku żywnościowego
  • wartość zdrowotna żywności
  • wpływ żywności i żywienia na zdrowie
  • innowacyjne składniki w kreowaniu nowych produktów żywnościowych
  • produkcja ekologiczna
  • produkty tradycyjne i regionalne
  • bezpieczeństwo produktu (podstawy prawne, dyrektywy GPSD, wymagania szczegółowe wobec produktów nieżywnościowych)
  • kształtowanie i ocena jakości produktów włókienniczych
  • metody pomiarowe produktów
  • analiza sensoryczna (szkolenia podstawowe i dedykowane)
  • rozpatrywanie reklamacji (aspekty prawne i praktyczne)

Zwiększ sprzedaż dzięki badaniom atrakcyjności wyrobów!

Korzyści

 • zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnych pomysłów w produkcji i podniesienie jakości wyrobów
 • zwiększenie bezpieczeństwa prawnego poprzez zapewnienie produktom należytych standardów jakości wymaganych przepisami prawa w zakresie higieny i bezpieczeństwa użytkowania
 • wzrost sprzedaży dzięki badaniom atrakcyjności wyrobów
 • znalezienie nisz rynkowych dzięki badaniom określonych parametrów produktów lub nowych jego gatunków/odmian

Nasze atuty

 • unikalne zaplecze badawcze wyposażone w specjalistyczne maszyny i urządzenia do przeprowadzania badań mikrobiologicznych, genetycznych, chemicznych i sensorycznych:
  • 3 kompleksowo wyposażone laboratoria badawcze do analizy i oceny jakości żywności posiadające min: zestaw aparaturowy do oznaczania białka w produktach spożywczych, aparat do ekstrakcji tłuszczu, analizator mleka, spektrofotometr
  • laboratorium sensoryczne wyposażone m.in. w przenośny spektrofotometr barwy (Konica-Minolta) oraz spektrofotometr źródła oświetlenia z oceną migotania (EverFine), a także w olfaktometr terenowy Nasal Ranger
  • kompleksowo wyposażone laboratoria chemiczne, włókiennicze, skórzane, nieorganiczne i mikrobiologiczne
 • wyselekcjonowany i wykwalifikowany zespół badawczy przeprowadzający oceny sensoryczne
 • stale poszerzana wiedza i doświadczenie dzięki współpracy z ośrodkami badawczymi za granicą (uczelnie w Reykjawiku, Warnie i Alicante)
 • certyfikaty i wyróżnienia:
  • Certyfikat Rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
  • Certyfikat Eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • Certyfikaty projektów szkoleniowych pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki  „Przyszłość rozwojowa żywności”, ”Zarządzanie badaniami sektora produkcji żywności”
  • Wyróżnienie Instytutu Nafty i Gazu (Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie)