Produkcja, logistyka i zarządzanie operacyjne

Drukuj ofertę

Prowadzisz firmę produkcyjną? Właściwe zarządzanie produkcją to jeden z ważniejszych czynników sukcesu przedsiębiorstwa. Nasi eksperci wskażą rozwiązania prowadzące do usprawnienia produkcji.

Zapraszamy

 • przedsiębiorstwa i firmy produkcyjne zainteresowane doskonaleniem systemów zarządzania produkcjąusprawnieniem wszystkich procesów wytwórczych w przedsiębiorstwie, w tym procesy logistyczne ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania łańcuchem dostaw
 • firmy logistyczne zajmujące się dostawami materiałów, środków do produkcji lub dystrybucją gotowych wyrobów.

Pomożemy wdrożyć w swojej firmie kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), normy jakości ISO oraz system HACAP.

zarządzanie produkcją, normy jakości, usprawnienie produkcji, HACAP, ISO, TQM

Oferujemy

 • pomoc przy wdrażaniu i rozwoju nowych metod zarządzania produkcją
 • identyfikację kluczowych procesów produkcyjnych i opracowanie propozycji usprawnień
 • zastosowanie metodyk DMAIC i DFSS w doskonaleniu procesów projektowych i wytwórczych w MŚP
 • zastosowanie nowoczesnych technologii i procesów w przetwórstwie żywności
 • konsultacje w zakresie wdrażania systemów jakości i bezpieczeństwa żywności
 • wdrażanie norm jakości ISO, HACAP
 • wdrażanie kompleksowego zarządzana jakością (TQM)
 • wykorzystanie metod statystycznych w trakcie projektowania lub wdrażania systemów sterowania jakością
 • analizę możliwości skrócenia łańcucha dystrybucji materiałów i surowców (np. rolniczych)
 • optymalizację procesów uzdatniania wody
 • badanie czystości mikro biologicznej powierzchni użytkowych i produkcyjnych
 • ocenę i doskonalenie procesów technologicznych w aspekcie oddziaływania na środowisko
 • ocenę generowanej uciążliwości zapachowej i jej odbioru społecznego
 • opracowywanie planów wdrożeniowych systemów informatycznych usprawniających procesy produkcyjne i obieg informacji oraz nadzór nad prawidłowością tych wdrożeń
 • restrukturyzację procesów technologicznych
 • szkolenia:
  • doskonalenie procesów projektowych i wytwórczych w MŚP
  • realizacja zrównoważonej produkcji
  • Poprawa efektywności energetycznej procesów
  • analiza gospodarki materiałowej i logistyki w przedsiębiorstwie
  • statystyczne sterowanie procesami
  • optymalizacja produkcji przy użyciu systemów informatycznych usprawniających zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Systemy zarządzania środowiskowego
  • eko-projekty i Eko-innowacje
  • Gospodarka odpadami
  • analizy opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Korzyści

 • usprawnienie procesów produkcji, procesów logistycznych i innych procesów operacyjnych w firmie
 • zwiększenie ergonomiczności wykorzystania posiadanych zasobów materialnych i sił wytwórczych
 • zmniejszenie strat naturalnych
 • przyspieszenie procesów produkcji oraz obiegu informacji i dokumentów
 • zwiększenie wydajności na wszystkich stanowiskach pracowniczych w firmie

Nasze atuty

 • unikalne zaplecze badawcze w postaci laboratorium sensorycznego wyposażone m.in. w olfaktometr terenowy Nasal Ranger.
 • wyselekcjonowany i wykwalifikowany zespół badawczy przeprowadzający oceny sensoryczne
 • liczne certyfikaty gwarantujące wysoką jakość usług:
  • Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001
  • Audytora Wewnętrznego HACCP
  • Programowania w systemie CAD/CAM ESPRIT
  • SimaPro User Certificate
  • Certyfikat FMEA